درباره گروه مدیریت فرآیند پارس

گروه مدیریت فرآیند پارس از یک تیم تحلیل گر و استقرار فرآیندهای کسب و کار، چندین کارشناس برنامه نویس و توسعه دهنده سیستم و یک گروه تحقیق و توسعه تشکیل شده است.

هدف این گروه، ارایه هر گونه خدمات مشاوره، تحلیلی، فنی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب و کار و ارایه سیستم های مختص این حوزه می باشد.

after

درخواست برگزاری جلسه

جهت مشاهده و بررسی قابلیت های سیستم و سایر خدمات

تماس با ما