برگزاری جلسه

برگزاری جلسه جهت مشاوره به سازمان و معرفی خدمات و محصولات گروه مدیریت فرآیند پارس

logo
مدیریت فرآیند پارس
ارایه دهنده خدمات و سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار

آدرس:
تهران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی، شرکت مهندسی آریا سامانه هوشمند پارس


Tel: +989197879823

contact [at] parsbpms.com

WhatsApp: +989301079621

درخواست برگزاری جلسهمشاوره آنلاین