خدمات و محصولات

ارایه خدمات مشاوره، آموزش، تحلیل و پیاده سازی BPM تحت سیستم های نرم افزاری

سیستم مدیریت جلسات

برگزاری جلسات به صورت کاغذی و سنتی وقت زیادی از شما و مدیران سازمان را درگیر می کند. تمامی جلسات و صورتجلساتی که در سازمان برگزار می شوند، ارزشمند بوده و نیاز به آرشیو و گزارش گیری در درازمدت دارند. شما برای مدیریت و آرشیو جلسات خود چه اقدامی انجام داده اید؟

با استفاده از سیستم مدیریت جلسات و پیگیری مصوبات به وسیله سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)، شما می‌توانید از مزیت مدیریت موثر زمان و جلسات برخوردار شوید. این سیستم با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با فرآیند برگزاری جلسات در سازمان از برنامه‌ریزی زمان جلسه تا ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و در نهایت ثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات آن را امکان‌پذیر می‌سازد.
همچنین شما می توانید با استفاده از گزارشات مختلف موجود در این سیستم و ماژول های رسم نمودار در نرم افزار، از جلسات برگزارشده در سازمان خود و میزان پیشرفت اقدامات و مصوبات توسط پرسنل، گزارش گیری نمایید.

سیستم مدیریت جلسات، ابزاری موثر به منظور نگهداری و آرشیو اطلاعات سوابق و مصوبات جلسات سازمان‌ها است.

سیستم مدیریت جلسات

امکاناتسیستم مدیریت جلسات

مدیریت انواع جلسات سازمان

انجام تمامی فعالیت‌های فرآیند برگزاری جلسات از برنامه‌ریزی زمان جلسه تا ارسال دعوت‌نامه، دستور جلسه، ثبت صورت جلسات، پیگیری مصوبات و ...

پیگیری وضعیت جلسات در لحظه

امکان مشاهده وضعیت فعلی فرآیندهای ارسال شده، از طریق نرم افزار موبایل در هر لحظه و مکان

گزارش گیری لحظه ای

امکان مشاهده هر گونه گزارش لحظه ای از اطلاعات حاصل از جلسات برگزار شده در سازمان

تصاویرسیستم مدیریت جلسات

برگزاری جلسه رایگان

جهت مشاهده و بررسی قابلیت های سیستم

درخواست دمو
مشاوره آنلاین