برگزاری جلسه

برگزاری جلسه جهت مشاوره به سازمان و معرفی خدمات و محصولات گروه مدیریت فرآیند پارس

لوگو
مدیریت فرآیند پارس
ارایه دهنده خدمات و سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار

آدرس:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران


Tel: +989197879823

contact [at] parsbpms.com

WhatsApp: +989301079621

درخواست برگزاری جلسهمشاوره آنلاین