برگزاری جلسه

برگزاری جلسه جهت مشاوره به سازمان و معرفی خدمات و محصولات گروه مدیریت فرآیند پارس

لوگو
مدیریت فرآیند پارس
ارایه دهنده خدمات و سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار

آدرس:
تهران، امیرآباد شمالی، خیابان فرشی مقدم، پردیس شمالی دانشگاه تهران (پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، ساختمان شماره 2، شرکت مهندسی آریا سامانه هوشمند پارس


Tel: +989197879823

contact [at] parsbpms.com

WhatsApp: 98-9301079621

درخواست برگزاری جلسه دمو رایگان


*
*

برخی از پروژه های ساخت فرآیند در BPMS نمونه کارهایی از مدیریت فرآیندها

تماس فوری
تماس فوری