دوره های آموزشی مدیریت فرِآیند پارس

برگزاری دوره ها و کارگاه های حضوری و اینترنتی در حوزه های مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)دوره های آموزشی مدیریت فرآیند پارسفایل ویدیویی

آموزش فرآیند ثبت تایم شیت عملکرد پرسنل در نرم افزار ProcessMaker

آموزش فرآیند ثبت تایم شیت عملکرد پرسنل در نرم افزار ProcessMaker

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 10 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند حوزه محصولات نفتی در ورژن 4 نرم افزار ProcessMaker

آموزش مدلسازی فرآیند حوزه محصولات نفتی در ورژن 4 نرم افزار ProcessMaker

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 24 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش پیاده سازی یک فرآیند ساختمانی در نرم افزار ProcessMaker

آموزش پیاده سازی یک فرآیند ساختمانی در نرم افزار ProcessMaker

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 17 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند پرداخت وجه کشتی در نرم افزار ProcessMaker

آموزش مدلسازی فرآیند پرداخت وجه کشتی در نرم افزار ProcessMaker

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 20 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند درخواست ماموریت در نرم افزار Bizagi

آموزش مدلسازی فرآیند درخواست ماموریت در نرم افزار Bizagi

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 11 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند اعلام سفارش صادرات در نرم افزار Bizagi

آموزش مدلسازی فرآیند اعلام سفارش صادرات در نرم افزار Bizagi

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 14 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند درخواست خرید کالا در نرم افزار Bizagi

آموزش مدلسازی فرآیند درخواست خرید کالا در نرم افزار Bizagi

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 17 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
معنای حقیقی IT در سازمان های امروز (معماری سازمانی IT)

معنای حقیقی IT در سازمان های امروز (معماری سازمانی IT)

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 5 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش

برگزاری کارگاه آموزشی در سازمان

درخواست برگزاری انواع کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه مدیریت فرآیندها

ثبت درخواست
تماس فوری
تماس فوری