دوره های آموزشی مدیریت فرِآیند پارس

برگزاری دوره ها و کارگاه های حضوری و اینترنتی در حوزه های مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)دوره های آموزشی مدیریت فرآیند پارسفایل ویدیویی

ساخت فرآیند پرداخت ریالی و ارزی بازرگانی خارجی در نرم افزار ProcessMaker

ساخت فرآیند پرداخت ریالی و ارزی بازرگانی خارجی در نرم افزار ProcessMaker

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 15 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش فرآیند ثبت تایم شیت عملکرد پرسنل در نرم افزار ProcessMaker

آموزش فرآیند ثبت تایم شیت عملکرد پرسنل در نرم افزار ProcessMaker

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 10 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند حوزه محصولات نفتی در ورژن 4 نرم افزار ProcessMaker

آموزش مدلسازی فرآیند حوزه محصولات نفتی در ورژن 4 نرم افزار ProcessMaker

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 24 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش پیاده سازی یک فرآیند ساختمانی در نرم افزار ProcessMaker

آموزش پیاده سازی یک فرآیند ساختمانی در نرم افزار ProcessMaker

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 17 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند پرداخت وجه کشتی در نرم افزار ProcessMaker

آموزش مدلسازی فرآیند پرداخت وجه کشتی در نرم افزار ProcessMaker

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 20 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند درخواست ماموریت در نرم افزار Bizagi

آموزش مدلسازی فرآیند درخواست ماموریت در نرم افزار Bizagi

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 11 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند اعلام سفارش صادرات در نرم افزار Bizagi

آموزش مدلسازی فرآیند اعلام سفارش صادرات در نرم افزار Bizagi

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 14 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند درخواست خرید کالا در نرم افزار Bizagi

آموزش مدلسازی فرآیند درخواست خرید کالا در نرم افزار Bizagi

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 17 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
معنای حقیقی IT در سازمان های امروز (معماری سازمانی IT)

معنای حقیقی IT در سازمان های امروز (معماری سازمانی IT)

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 5 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش

برگزاری کارگاه آموزشی در سازمان

درخواست برگزاری انواع کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه مدیریت فرآیندها

ثبت درخواست
تماس فوری
تماس فوری