دوره های آموزشی

برگزاری دوره ها و کارگاه های حضوری و اینترنتی در حوزه های مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

دوره های آموزشیفایل ویدیویی

کارگاه مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استاندارد BPMN 2.0

کارگاه مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استاندارد BPMN 2.0

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 83 دقیقه

150,000 تومان

جزئیات و خرید
معنای حقیقی IT در سازمان های امروز

معنای حقیقی IT در سازمان های امروز

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 5 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 37 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش

برگزاری کارگاه آموزشی در سازمان

درخواست برگزاری انواع کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه مدیریت فرآیندها

ثبت درخواست
مشاوره آنلاین