دوره های آموزشی مدیریت فرِآیند پارس

برگزاری دوره ها و کارگاه های حضوری و اینترنتی در حوزه های مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)دوره های آموزشی مدیریت فرآیند پارسفایل ویدیویی

آموزش مدلسازی فرآیند درخواست ماموریت در نرم افزار Bizagi

آموزش مدلسازی فرآیند درخواست ماموریت در نرم افزار Bizagi

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 11 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند اعلام سفارش صادرات در نرم افزار Bizagi

آموزش مدلسازی فرآیند اعلام سفارش صادرات در نرم افزار Bizagi

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 14 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
آموزش مدلسازی فرآیند درخواست خرید کالا در نرم افزار Bizagi

آموزش مدلسازی فرآیند درخواست خرید کالا در نرم افزار Bizagi

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 17 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
کارگاه مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استاندارد BPMN 2.0

کارگاه مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استاندارد BPMN 2.0

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 83 دقیقه

500,000 تومان

جزئیات و خرید
معنای حقیقی IT در سازمان های امروز

معنای حقیقی IT در سازمان های امروز

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 5 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش
مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 37 دقیقه

رایگان

جزئیات و نمایش

برگزاری کارگاه آموزشی در سازمان

درخواست برگزاری انواع کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه مدیریت فرآیندها

ثبت درخواست
تماس فوری
تماس فوری