ذخیره سازی اسناد ورودی (Input Documents) در ProcessMaker

1400/11/16
ذخیره سازی اسناد ورودی (Input Documents) در ProcessMaker

ذخیره سازی سند ورودی (Input Document) اطلاعات مربوط به فایل های سند ورودی و سایر فایل های بارگذاری شده هنگام اجرای کیس ها در جدول wf_ .APP_DOCUMENT ذخیره می شود. نام فایل های سند ورودی در wf_  ذخیره می شود. محتوا که در آن زمینه CON_CATEGORY برابر با "APP_DOC_FILENAME" است.

برای جستجوی همه پرونده های سند ورودی یک کیس خاص، ابتدا شناسه منحصر به فرد case  را بیابید و سپس از آن در کوئری SQL  زیر استفاده کنید:

SELECT D.*, C.CON_VALUE FROM CONTENT C, APP_DOCUMENT D
   WHERE D.APP_DOC_UID=C.CON_ID AND D.APP_UID='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
   AND C.CON_CATEGORY='APP_DOC_FILENAME' AND D.APP_DOC_STATUS='ACTIVE'

هنگامی که یک فایل سند ورودی هنگام اجرای پرونده بارگذاری می شود، در سیستم فایل سرور ProcessMaker ذخیره می شود. با شناسه منحصر به فرد آن تغییر نام داده می شود، اما پسوند فایل اصلی خود مانند .xls ، .doc ، .pdf و غیره را حفظ می کند. فایل های سند ورودی در محل زیر در سرور ProcessMaker ذخیره می شوند:

    INSTALL-DIRECTORY/processmaker/shared/sites/WORKSPACE/files/XXX/XXX/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/CASE-DOCUMENT-ID_VERSION.EXTENSION

Where:

WORKSPACE is the workspace nam

جایی که: • WORKSPACE نام فضای کار است که به طور پیش فرض در ProcessMaker گردش کار است. • XXX/XXX/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX نشان دهنده مجموعه ای از 4 زیر شاخه های فرعی است که از شناسه منحصر به فرد پرونده ایجاد شده است تا از محدودیت فایل 32 کیلوبایت فایل سیستم ext3 لینوکس جلوگیری شود. در صورت استفاده از فضای کاری که از ProcessMaker  نسخه 2.X وارد شده است، احتمالاً شناسه منحصر به فرد پرونده به 4 زیر شاخه تقسیم نشده است. از روش G :: getPathFromUID ()  می توان برای ایجاد مسیر صحیح به پرونده های پرونده با تشخیص خودکار این که آیا شناسه پرونده را به 4 زیر شاخه تقسیم می کند یا خیر استفاده کرد. شناسه منحصر به فرد مورد فعلی را می توان در متغیر سیستمAPPLICATION یافت. • CASE-DOCUMENT-ID  شناسه منحصر به فرد فایل است که در پرونده ذخیره می شود.

wf_WORKSPACE.APP_DOCUMENT.APP_DOC_UID در پایگاه داده ، جایی که شناسه پرونده در ستون APP_UID قرار دارد. • VERSION شماره نسخه فایل است که می توانید آن را در قسمت wf_WORKSPACE.APP_DOCUMENT.DOC_VERSION در پایگاه داده پیدا کنید. اعداد نسخه ها از 1 شروع به شمارش می کنند. اگر گزینه versioning در ویژگی های سند ورودی فعال نباشد ، شماره نسخه همیشه 1 خواهد بود. • EXTENSION پسوند فایل سند ورودی است ، مانند doc ، pdf ، xls و غیره. پسوند فایل را می توان با پرسیدن فیلد wf_WORKSPACE.CONTENT.CON_VALUE در پایگاه داده که CON_ID برابر با شناسه منحصر به فرد فایل و CON_CATEGORY = 'APP_DOC_FILENAME'. توجه: همه این اطلاعات در مورد فایل را نیز می توانید با استفاده از روش AppDocument :: Load () پیدا کنید.

Example in Linux/UNIX:
/opt/processmaker/shared/sites/workflow/files/953/410/836/56f478db365c17079559272/70178872256ec84a7a2eb59060003782_1.pdf

Example in Windows:
C:\Users\Admin\AppData\Roaming\ProcessMaker-3_0_1_7\processmaker\shared\sites\workflow\files\953\410\836\56f478db365c17079559272\70178872256ec84a7a2eb59060003782_1.pdf

Where 95341083656f478db365c17079559272 is the case's unique ID, 70178872256ec84a7a2eb59060003782 is the file's unique ID, 1 is the version number of the file, and .pdf is the file's extension.

در یک تریگر ، مسیر یک فایل سند ورودی را می توان با استفاده از ثابت های تعریف شده PATH_DOCUMENT (که شامل مسیری مانند "/opt/processmaker/shared/sites/workflow/files/") و PATH_SEP (که "/است) تعیین کرد. "یا" \ "بسته به سیستم عامل):

$caseId = "95341083656f478db365c17079559272";
$g = new G();
$inputDocPath = PATH_DOCUMENT . $g->getPathFromUID($caseId) . PATH_SEP . "70178872256ec84a7a2eb59060003782_1.pdf";

تغییر مکان فایل

برای ذخیره فایلهای ورودی و خروجی سند در مکانهای مختلف مانند NAS ، سپس محتویات فهرست پرونده را در مکان جدید کپی کرده و سپس کد منبع را در workflow/public_html/sysGeneric.php ویرایش کرده و مکان PATH_DOCUMENT را تغییر دهید ، که در خط 619 تعریف شده است. هشدار: هیچ تغییر دیگری در فایل sysGeneric.php انجام ندهید ، در غیر این صورت عملکرد خراب می شود. ProcessMaker تغییر فایل های اصلی ProcessMaker را توصیه نمی کند. با مسئولیت خود ادامه دهید.

define( 'PATH_DOCUMENT', PATH_DATA_SITE . 'files/' );

به عنوان مثال ، برای ذخیره فایل ها در درایو نصب شده در NAS در/media/nas/processmaker:

define( 'PATH_DOCUMENT', '/media/nas/processmaker/' );

مطمئن شوید که اسلش جلو را در لینوکس/یونیکس یا اسلش عقب را در ویندوز در انتهای مسیر قرار دهید.

 

https://wiki.processmaker.com/3.0/Input_Documents#Input_Document_Storage

 

گروه مدیریت فرآیند پارس دارای سابقه پیاده سازی بیش از 500 فرآیند در حوزه های مختلفی از جمله بازرگانی، مدیریت اسناد مهندسی، ساختمانی، مدیریت جلسات و ... تحت نرم افزار پراسس میکر (ProcessMaker) است و می‌تواند به شما در پیاده سازی و ساخت فرآیندها در پروسس میکر کمک کند.

همچنین گروه مدیریت فرآیند پارس می‌تواند به وسیله ماژول فارسی ساز پراسس میکر، این نرم افزار را برای شما فارسی سازی و شخصی سازی نماید.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری