آنچه BI می تواند برای فرآیندهای تجاری شما انجام دهد

1400/10/11
آنچه BI می تواند برای فرآیندهای تجاری شما انجام دهد

هوش تجاری (BI) اساساً یک فرایند مبتنی بر فناوری برای تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه اطلاعات کاربردی برای کمک به مدیران  و کاربران نهایی در تصمیم گیری های تجاری آگاهانه است.

گارتنر BI را مانند یک چتر می داند که شامل برنامه ها، زیرساخت ها، ابزارها و بهترین شیوه هایی است که دسترسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات را برای بهبود و بهینه سازی تصمیمات و عملکرد تجاری امکان پذیر می کند. از طرف دیگر، مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) به یک سیستم اطلاعاتی تخصصی برای بهبود فرآیندهای کسب و کار با اندازه گیری، ردیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد فرآیند در برابر اهداف استراتژیک اشاره دارد.

برخی حتی ممکن است BPM را یک برنامه کاربردی BI بدانند، زیرا هدف هر دو کمک به برنامه ریزی، نظارت و بهبود عملکرد شرکت است. در جایی که BPM بر بهبود خود فرآیندها متمرکز است،BI  آن ها را تجزیه و تحلیل می کند تا داده های قابل اجرا را برای پیشرفت بزرگ تر در سطح شرکت تولید کند.

گارتنر BPM را به عنوان رشته ای توصیف می کند که فرآیندهای کسب و کار را به عنوان دارایی هایی در نظر می گیرد که مستقیماً با افزایش عملکرد و چابکی کسب و کار به عملکرد شرکت کمک می کند - بنابراین می توانید ارتباط BI و BPM را مشاهده کنید.

قدرت  BIو BPM هنگام ترکیب بسیار قانع کننده هستند به طوری که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. از آن جا که حقایق کلیدی و یافتن عملیات روزانه (که BI ارائه می دهد) می تواند به سازمان ها در کارآمدتر شدن کمک کند، BI این توانایی را دارد که فرآیندهای کسب و کار شما را به طور کامل تغییر دهد.

درک را با عمل ترکیب کنید

وقتی به کارهای روزانه خود نگاه می کنید، آیا فرآیندهایی وجود دارد که باید بهبود یابند؟ آیا فکر می کنید وقتی BI وارد سیستم می شود، فرآیندهای کسب و کار خاصی می تواند بیش تر از سایر موارد سودمند باشد؟ در این جا هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. اگرچه هدف نرم افزار BPM بهبود مستمر فرآیندها است، اما تقریباً هر فرآیند تجاری می تواند از بینش اضافی که BI به ارمغان می آورد سود ببرد، بنابراین افزودن BI در همه جنبه های فرآیندهای تجاری شما اشتباه نیست. در واقع ما آن را تشویق می کنیم. افزودن BI به BPM شما می تواند به فرآیندهای شما کمک کند، نه به آن ها آسیب برساند.

از آن جا که ابزارهای BI برای بهبود مستمر فرآیند ضروری است، چیزی که همه شرکت ها می خواهند به آن برسند، شما می توانید اساساً با استفاده از BI در هر فرآیند شروع کنید.

فرآیندهای هوشمند

BI ابزاری است که شفافیت فرآیند را افزایش می دهد، که به نوبه خود بینش بهتری را برای کمک به افراد هوشمندتر ارائه می دهد. ابزارهای BI شرکت ها را قادر می سازد تا با ارائه چنین اطلاعاتی از سرعت تغییر تکنولوژی پیروی کنند. در حقیقت، جهان راه حل های BPM و BI در حال حاضر همگرایی خود را برای فعال کردن مدیریت هوشمند فرآیند کسب و کار (iBPM) آغاز کرده است.

تجزیه و تحلیل یکی از اجزای حیاتی BI است که تصمیمات استراتژیک بیش تری را در مورد فرآیندهای کسب و کار امکان پذیر می کند. با تجزیه و تحلیل های قرارداده شده که BI را در فرآیندهای کسب و کار خود هدایت می کنید، نه تنها می توانید بینش هوشمندی در مورد وضعیت فعلی فرآیندهای خود کسب کنید، بلکه در نهایت می توانید به دنبال پیش بینی نتایج احتمالی تعدیلات فرآیندهای آینده و بهره گیری از تجزیه و تحلیل تجربی باشید: شرایطی که تجزیه و تحلیل BI واقعاً می تواند به شناسایی فرآیند کمک کند. تغییراتی که بیش ترین تاثیر مثبت را در حرکت به جلو خواهند داشت.

BI این توانایی را دارد که مهم ترین فرآیندهای کسب و کار شما را در هر مرحله هدایت کند تا بهترین نتیجه ممکن را برای مرحله بعدی ایجاد کند و با قدرتمندتر شدن ابزارهای تحلیلی، تجزیه و تحلیل سریع تر اتفاق می افتد و دقیق تر انجام می شود. از ابزارهای تجزیه و تحلیل و BPM می توان در کنار هم برای ترسیم بهترین روش برای تغییر فرآیندهای کسب و کار با توجه به بینشی خاص از داده های جمع آوری شده توسط ابزار BI استفاده کرد.

ترکیب این دو، انبار داده ای ایجاد می کند که اطلاعات را از سیستم های مختلف جمع آوری می کند تا مدیران و کاربران نهایی آن ها را مطالعه و تجزیه و تحلیل کنند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. در نتیجه باعث پیش بینی مالی بهتر، حفظ مشتری و مزایای رقابتی از بینش های هوشمند می شود.

https://solutionsreview.com/business-process-management/what-bi-can-do-for-your-business-processes/

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری