10 دلیل اصلی شکست ابتکارات BPR

1400/2/1
10 دلیل اصلی شکست ابتکارات BPR

اکثر سازمان ها صرف نظر از زمان و منابع صرف شده، در تلاش برای دستیابی به تغییرات تحول پذیر و پایدار هستند. 10 دلیل اصلی که ابتکارات BPR در ایجاد تغییرات تحول پذیر و پایدار ناکام می مانند:

پیوند ندادن ابتکارات BPR با اهداف استراتژیک سازمانی

یک ابتکار عمل BPR معمولاً منجر به فرصت های بیش تری برای تحول در سازمان می شود تا این که یک سازمان وقت، بودجه و منابع لازم را برای انجام آن داشته باشد. بدون داشتن پیوند محکم با اهداف استراتژیک، فرصت ها قابل استفاده نیستند و غالباً منجر به انتخاب و پیشبرد فرصت هایی می شوند که اهداف استراتژیک را پیش نمی برند.

نداشتن تمرکز کافی بر نیازهای مشتریان

مهم ترین هدف یک سازمان ارائه محصولات و خدماتی است که نیازها و نیازهای مشتری را برآورده و فراتر از آن (و بهتر از آن - پیش بینی) می کند.

نداشتن تمرکز کافی بر روی تغییر محرک ها

یک سازمان در خلا کار نمی کند. عوامل داخلی و خارجی متعددی برای تغییر وجود دارد: تغییر نیازهای مشتری، رقابت، مقررات / قوانین، نوآوری محصول، استراتژی تجارت، شرایط اقتصادی، تغییر در فناوری و غیره.

تمرکز کوته نظرانه بر روی لایه تاکتیکی سازمان

اثر بخشی، کارایی و چابکی در لایه تاکتیکی ضروری است. با این حال، درگیر شدن و تجزیه و تحلیل کامل لایه های عملیاتی سازمان برای دستیابی به نتایج پایدار به همان اندازه مهم و اساسی است.

تحلیل سطحی

بسیاری از ابتکارات BPR مبتنی بر تجزیه و تحلیل سرسری سطح بالا است که به اندازه کافی عمیق نیست و می تواند الگوهای اساسی و علل اصلی نقاط مسئله دار را در یک فرآیند شناسایی کند. تجزیه و تحلیل عمیق انجام دهید: وضعیت فعلی را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنید، دامنه تجزیه و تحلیل را گسترش دهید و مشتریان و سهامداران داخلی و خارجی را درگیر تجزیه و تحلیل کنید.

نداشتن تجربه کافی در شناخت الگوهای اساسی

مسائل تاکتیکی در فرآیندهای تجاری نسبتاً واضح است. موضوعات استراتژیک بسیار انتزاعی و پیچیده تر هستند. الگوهای اساسی که باید مختل شوند و دوباره مهندسی شوند از بسیاری از لایه ها و ابعاد یک سازمان عبور می کنند.

عدم فعالیت بیش از اجرای فعالیت ها

فرصت های بهبود و تبدیل سازمان باید به طور پیشگامانه توسعه یابد، عملیاتی و اجرا شود. این موضوع به خودی خود اتفاق نخواهد افتاد.

عدم ملاحظات مدیریت تغییر

صرف نظر از عدم عملکرد یک فرآیند، مردم معمولاً در برابر تغییر هر چیزی - نقش ها، سطح اختیارات، روابط گزارش دهی، روش ها و غیره مقاوم هستند. سعی کنید عمیقاً کارکنان را در تمام جنبه های ابتکار عمل درگیر کنید. اطلاعات آن ها را در تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی، فرصت های بهبود، عملیاتی سازی و اجرای بهبودها به دست آورید و از آن ها استفاده کنید.

ارتباط ضعیف

بسیاری از اقدامات BPR فاقد ارتباطات روشن و مداوم هستند. کارکنان در تمام سطوح باید از تأثیر ابتکار عمل در نقش خود، آنچه از آن ها انتظار می رود، جدول زمانی و ....آگاه باشند. در مراحل برنامه ریزی ابتکارBPR ، یک برنامه ارتباطی چند کاناله تهیه کنید.

ناکافی بودن سیستم های IT و پشتیبانی

راه حل ها و فرصت های تحول آفرین BPR به سیستم های اطلاعاتی پیچیده و فزاینده ای نیاز دارند. در مراحل برنامه ریزی ابتکار BPR ، IT را درگیر آن کنید و اطمینان حاصل کنید که بستر IT سازمان شما به اندازه کافی پیشرفته و چابک برای پشتیبانی از BPR تحول پذیر است.

گروه مدیریت فرآیند پارس می تواند کلیه خدمات فنی موردنیاز را در جهت پیاده سازی و ساخت فرآیندها در پروسس میکر به شما ارایه دهد.

https://www.inteqgroup.com/what-is-business-process-reengineering

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری