ردیابی اجرای فرآیندها در پراسس میکر (Case Tracker)

1400/9/12
ردیابی اجرای فرآیندها در پراسس میکر (Case Tracker)

Case Tracker به کاربران خارجی که کاربر ثبت نام شده در ProcessMaker نیستند، اجازه می دهد تا پیشرفت فرآیندهای اجرا شده را پیگیری کنند. Case Tracker طراحی شده است تا فقط اطلاعات مربوط به یک مورد را به کاربران خارجی نشان دهد، در حالی که اطلاعاتی را که نباید به اشتراک گذاشته شوند پنهان می کند. برای مشاهده پیشرفت فرآیند از طریق Case Tracker، کاربر خارجی یک کد رهگیری (Case Number) و PIN چهار کاراکتری (Personal Identification Number) را که به طور تصادفی برای هر اجرا به طور پیش فرض ایجاد می شود، وارد می کند.

Case Tracker را می توان در هر فرآیند ایجاد کرد تا اطلاعات زیر را در مورد case  ها  به کاربران خارجی نشان دهد:

- نقشه فرآیند که وظایف تکمیل شده، وظایف فعلی باز و وظایف بعدی را نشان می دهد،

- تاریخچه مسیریابی، نشان می دهد که چه زمانی وظایف شروع و تکمیل شده اند و چه کاربرانی روی آن ها کار کرده اند،

- پیام های ارسال شده در طی اجراها،

- فرم ها و اسناد پیوست شده

تعریف اطلاعات ردیاب فرآیند

فرآیندی را باز کنید که توسط یک کاربر خارجی ردیابی می شود. در جعبه ابزار اصلی، دکمه Case Tracker را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید تا پنجره جدیدی باز شود.

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerOption.png

در این پنجره جدید چندین گزینه ظاهر می شود. همان طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، Case Tracker مشخص می کند که کاربر خارجی می تواند چه نوع اطلاعاتی را بررسی کند. کاربر خارجی می تواند نقشه کل فرآیند را ببیند یا فقط مراحل تعریف شده را ببیند. به همین ترتیب، کاربر خارجی می تواند به تاریخچه مسیریابی یا تاریخچه پیام یا هر دو دسترسی داشته باشد.

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerWindow.png

ویژگی های Case Tracker

در پنجره ردیاب case، کاربر می تواند گزینه های زیر را تنظیم کند:

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerDisplay.png

- نقشه فرآیند (Processmap): نشان می دهد که کدام وظایف تکمیل شده اند، در حال انجام و در حال انتظار هستند (اجرا نشده اند). کاربران می توانند جایی که وظیفه در حال حاضر در این فرآیند قرار دارد را پیگیری کنند.

- Routing History: وظایف و فرآیندهای فرعی را نشان می دهد که تکمیل شده اند یا در حال حاضر باز هستند و انجام آن ها به چه کاربرانی محول شده.

- Messages: پیام هایی را که در حین اجرای فرآیند ارسال شده اند را نشان می دهد.

اشیایCase Tracker

می توان تعریف کرد که کدام اشیای فرآیند می تواند توسط کاربر خارجی در Case Tracker ردیابی شود:

- اشیای موجود: فهرستی از Dynaforms و اسناد ورودی موجود از فرآیند.

- هشدارCase Tracker : در حال حاضر از اسناد خروجی و مراحل خارجی به عنوان اشیاء اختصاص داده شده پشتیبانی نمی کند. این یک مشکل شناخته شده است که در نسخه های بعدی ProcessMaker برطرف خواهد شد.

- اشیاء اختصاص داده شده: لیستی از اشیاء انتخاب شده توسط طراح فرآیند است که توسط یک کاربر خارجی از طریق Case Tracker  قابل مشاهده است.

برای اختصاص یک شی، آن را از لیست اشیاء موجود در سمت چپ انتخاب کنید. سپس شی را از لیست اشیاء موجود بکشید و آن را در لیست اشیاء اختصاص داده شده در ستون سمت راست رها کنید.

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerAssignObjects.gif

 

توجه: Case Tracker باید طوری پیکربندی شود که حداقل یک عنصر را در فرآیند نمایش دهد (نقشه فرآیند، تاریخچه مسیریابی، پیام‌ها،Dynaforms  یا اسناد ورودی) در غیر این صورت به کاربران اجازه ورود برای مشاهده اجرا را نمی‌دهد.

هنگامی که یک Dynaform یا Input Document به عنوان یک شی اختصاص داده شده بهCase Tracker  اضافه شده است، می توان یک شرط را نیز به شی اضافه کرد.

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerConditionOption.png

 

اگر شرط به درستی ارزیابی شود، کاربر خارجی می‌تواند شی را در Case Tracker  مشاهده کند. اگر نادرست ارزیابی شود، شی به کاربر خارجی نشان داده نخواهد شد.

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerConditionOptionWindow.png

در نهایت روی دکمه Save کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود یا روی Cancel کلیک کنید تا تغییرات در Case Tracker حذف شود.

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerSaveCancel.png

 

مثال Case Tracker

ابتدا، فرآیندی ایجاد کنید که در آن یک Dynaform که اطلاعات مربوط به مشتری را به دست می‌آورد، به وظیفه اول اختصاص داده می‌شود. در این مثال، فرآیند " اپلیکیشن کارت اعتباری" استفاده خواهد شد.  Dynaformفرم درخواست اعتبار به وظیفه دوم اختصاص داده می شود. تصویر زیر روند کار را نشان می دهد.

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerExProcess.png

به Case Tracker بروید، یک پنجره جدید باز می شود که در آن کاربر می تواند انتخاب کند که آیا می خواهد نقشه فرآیند، تاریخچه مسیریابی یا پیام ها را مشاهده کند. در لیست اشیاء موجود، Dynaform فرم درخواست اعتبار را به اشیاء اختصاص داده شده بکشید و روی Save کلیک کنید.

 

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerExCaseTrackerConfig.png

 

فرآیند را ذخیره کرده و خارج شوید. به فرآیند بروید و روی آن کلیک راست کنید تا حالت اشکال زدایی فعال شود. این  کار به کاربران خارجی اجازه می دهد تا ببینند چه اتفاقی در مورد کیس می افتد.

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerExDebug.png

 

از سیستم خارج شوید و یک جلسه جدید را به عنوان کارمندی که به پرونده اختصاص داده شده است شروع کنید. به Home، سپس New Case بروید و فرآیند «کارت اعتباری» را شروع کنید. تصویر زیر Dynaform را نشان می دهد که با اطلاعات مورد نیاز مشتری پر شده است. پس از پر شدن، باید ارسال شود تا به کار بعدی منتقل شود.

 

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerExDynaform.png

پس از کلیک بر روی Submit، اطلاعات مربوط به Dynaform اخیرا ساخته شده در سمت راست صفحه نمایش داده می شود. در این پنل پین کیس جدید نمایش داده می شود که در این حالت "3LJ8" است.

 

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerExDebugWindow.png

 

اکنون با شماره کیس و پین به Case Tracker دسترسی پیدا کنید. برای این کار، آخرین قسمت URL باید تغییر کند، مانند:

    http://{pm-server}/sys{workspace}/en/neoclassic/tracker/login

 

سایت ردیاب پرونده ظاهر می شود، جایی که شماره کیس (16) و پین (3LJ8) برای ورود به سیستم مورد نیاز است.

 

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerExLoginTracker.png

 

در این سایت جدید، کاربر می تواند چهار گزینه را در منوی بالا پیدا کند. اولین مورد، وضعیت پرونده من، جایی که پرونده در حال انجام است را نشان می دهد. کدهای رنگی هر وضعیت (وظیفه در حال انجام، کار تکمیل شده، وظیفه معلق / عدم اجرا و کار موازی) در پنجره کوچک گوشه سمت راست بالا تعریف شده است. این ها اطلاعات مهمی برای کاربران هستند، زیرا در اینجا کاربران می توانند ببینند که آیا مشکلی در مورد کیس وجود دارد یا خیر.

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerExMyCaseStatus.png

تب دوم تمام فرم ها و اسناد پر شده را فهرست می کند. در پنل فرم ها و اسناد پرونده من، کاربر می تواند روی View کلیک کند تا اسناد تکمیل شده برای مورد خاص خود را ببیند.

 

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerExMyCaseForms.png

برگه سوم، My Case History، تمام کارهای انجام شده با کیس را نشان می دهد. در این جا به طور خاص، کاربر می تواند وظایف انجام شده را مشاهده کند.

 

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerExMyCaseHistory.png

در نهایت، پنل My Message History به کاربر اجازه می دهد تا پیام های ارسال شده بین فرآیندها و پیام های ارسال شده به کاربر را ببیند. همچنین، این برگه تاریخ های هر کار و مدت زمان انجام کار را نیز فهرست می کند.

https://wiki.processmaker.com/sites/default/files/3.2CaseTrackerExMyMessageHistory.png

https://wiki.processmaker.com/3.2/Case_Tracker

 

گروه مدیریت فرآیند پارس دارای سابقه پیاده سازی بیش از 500 فرآیند در حوزه های مختلفی از جمله بازرگانی، مدیریت اسناد مهندسی، ساختمانی، مدیریت جلسات و ... تحت نرم افزار پراسس میکر (ProcessMaker) است و می‌تواند به شما در پیاده سازی و ساخت فرآیندها در پروسس میکر کمک کند.

همچنین گروه مدیریت فرآیند پارس می‌تواند به وسیله ماژول فارسی ساز پراسس میکر، این نرم افزار را برای شما فارسی سازی و شخصی سازی نماید.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری