10 واقعیت شگفت آور درباره BPMN

1400/2/25
10 واقعیت شگفت آور درباره BPMN

BPMN 2.0 جامع ترین استاندارد مدل سازی فرآیند با علامت گذاری دقیقاً مشخص شده است و یک متا مدل رسمی اساسی می باشد. با این حال، این دقت به قیمت مشخصات پیچیده و گاهی غیرشفاف است که بیش تر مورد توجه فروشندگان BPMN قرار گرفته تا مدل سازهای به دست آمده.

در نتیجه مدل سازان معمولاً در مورد BPMN از منابع ثانویه (به عنوان مثال كتاب ها، وبلاگ ها و مقاله های سفید) اطلاعات می گیرند. این منابع یادگیری BPMN، قبول BPMN را ساده و تسریع می کنند، البته معمولاً به قیمت حذف جزئیات این اتفاق رخ می دهد.

 در ادامه این مقاله 10 واقعیت درباره مشخصات BPMN 2.0 ارائه می شود که شما احتمالاً نمی دانید.

1. هنگامی که یک کار انجام می شود به نوع کار بستگی دارد

آیا فکر می کنید هر کاری بلافاصله پس از انجام کار قبلی شروع به اجرا می کند؟ نه لازم نیست. این مورد به نوع کار بستگی دارد، زیرا اجرا و تکمیل کار بین انواع کار متفاوت است. به طور کلی یک فعالیت آماده اجراست، اگر تعداد موردنظر نشان (Token) برای فعال کردن فعالیت در دسترس باشد (یعنی یک کار و یک فرایند فرعی).

پس از آن که اطلاعات ورودی لازم در دسترس قرار گیرد، یک فعالیت پس از آن از حالت آماده به فعال تغییر می کند. در صورت انجام وظایف خودکار (به عنوان مثال وظیفه سرویس، وظیفه اسکریپت و ارسال پیام)، این کار در تلاش است تا هنگام فعال سازی انجام شود. در صورت انجام وظایف انسانی، وظیفه به شخص یا گروهی از افراد منصوب می شود.

به طور خلاصه، در واقع شما نمی توانید پیش بینی کنید که یک کار انسانی چه وقت به پایان می رسد، زیرا این امر به شخص انجام دهنده کار بستگی دارد.

2. بیش تر جریان های پیام اجباری هستند، برخی اختیاری هستند

از جریان پیام برای نشان دادن جریان پیام بین دو شرکت کننده که برای ارسال و دریافت پیام آماده شده اند، استفاده می شود. فقط یک بخش / شرکت کننده، فعالیت و عناصر رویداد می توانند به جریان پیام متصل شوند.

در برخی موارد جریان پیام نشان دهنده یک ارتباط اختیاری است، در حالی که در موارد دیگر نشان دهنده یک ارتباط اجباری است. در مورد کار کاربر با جریان پیام خروجی، ارتباط اختیاری است (به عنوان مثال یک کاربر ممکن است پیام ارسال کند). از طرف دیگر، یک ارتباط اجباری توسط رویدادهای پیام یا ارسال و دریافت کارها تعریف می شود.

3. چرا دو رویداد شروع اجباری هرگز فرآیندی را خاتمه نمی دهند

فرض کنید که می خواهید یک فرآیند را وقتی دو رویداد شروع رخ می دهد، شروع کنید. متأسفانه این فرایند هرگز به پایان نخواهد رسید، زیرا هر وقوع یک رویداد شروع، یک روند جدید را ایجاد می کند. در نتیجه، هر نمونه فرآیند در دروازه موازی گیر می کند. بهترین راه حل برای این مشکل استفاده از دروازه موازی مبتنی بر رویداد برای شروع یک فرآیند است.

4. شروع و پایان رویدادها اختیاری است

آیا فکر می کنید روند زیر ناقص است، زیرا رویدادهای شروع و پایان از دست رفته است؟ اشتباه می کنید. طبق مشخصات BPMN 2.0، استفاده از رویدادهای شروع و پایان اختیاری است:

یک رویداد شروع اختیاری است: یک سطح فرآیند، یک فرآیند سطح بالا، یک فرایند فرعی یا یک فرایند سراسری ممکن است یک رویداد شروع داشته باشد. یک رویداد پایان اختیاری است: یک سطح فرآیند داده شده - یک فرایند یا یک فرایند فرعی توسعه یافته - ممکن است به این شکل باشد.

5- چه زمانی فرآیند فرعی به پایان می رسد؟

معمولاً یک فرایند فرعی وقتی به پایان می رسد که به تمام حالات نهایی خود برسد. یک نمونه فرآیند فرعی زمانی تکمیل می شود که دیگر هیچ نشانه ای در فرایند فرعی وجود نداشته باشد و هیچ یک از فعالیت های آن هنوز فعال نباشد.

با این حال، این عبارت برای فرایند فرعی موقت که با علامت "Marked" در مرکز پایین شکل فرایند فرعی مشخص می شود، اعمال نمی شود. زیرا فرآیند موقت نوعی تخصصی از فرایند فرعی است که از گروهی از فعالیت ها تشکیل شده است که به هیچ رابطه توالی نیاز ندارند.

در یک زیر فرآیند موقت، می توان مجموعه ای از فعالیت ها را برای فرآیند تعریف کرد، اما ترتیب و تعداد اجرای فعالیت ها توسط مجریان فعالیت ها تعیین می شود. از آن جا که هر فعالیت از یک فرآیند فرعی ad-hoc ممکن است صفر یا چند بار اجرا شود، در صورت درست بودن شرط تکمیل، یک فرآیند فرعی ad-hoc بدون اجرای بیش تر تکمیل می شود.

6. رویدادهای پیام و وظایف پیام تقریباً برابر هستند

در بسیاری از منابع BPMN، رویدادهای پیام و وظایف ارسال / دریافت با هم برابر هستند.

با این حال، تفاوت هایی بین آن ها وجود دارد. در مرحله اول، ما می توانیم چندین رویداد مرزی مختلف را برای ارسال و دریافت کارها پیوست کنیم. علاوه بر این، می توان نشانگرهای اضافی را به کارها اضافه کرد.از طرف دیگر، می توان وقایع پیام را به طور متوسط ​​به فعالیت ها پیوند داد تا جریان استثنایی را نشان دهد.

7. حاشیه نویسی متن روان

فکر می کنید نمودار زیر نامعتبر است، زیرا نظر سوم به هیچ یک از عناصر BPMN متصل نیست؟ اشتباه می کنید.یک شی حاشیه نویسی متن می تواند با یک پیوستگی  به یک شی خاص در نمودار متصل شود، اما بر جریان روند تأثیر نمی گذارد. "می تواند" در عبارت بالا به معنی اختیاری بودن پیوستگی "یادداشت (تفسیر)" است.

8- یک فرآیند فرعی منظم ممکن است از فعالیت های منقطع تشکیل شود

آیا فکر می کنید نمودار زیر نامعتبر است، زیرا فعالیت ها با جریان توالی مرتبط نیستند؟ اشتباه می کنید. از آن جا که رویدادهای شروع و پایان اختیاری هستند، نمودار فوق برابر است با نمودار زیر.

BPMN 2.0 اظهار می دارد که فرآیندهای فرعی توسعه یافته می توانند به عنوان مکانیزمی برای نشان دادن گروهی از فعالیت های موازی به روشی با تراکم و فشردگی کمتر، استفاده شوند. به هر حال یک رویکرد رایج تر و بدون ابهام استفاده از رویدادهای صریح و شروع و پایان همان طور که در زیر ارائه شده است، می باشد:

9. مورد خاصی برای استفاده از یک Complex Gateway واگرا وجود ندارد.

از هر دروازه BPMN می توان برای مدل سازی رفتارهای همگرایی یا واگرایی فرآیند مختلف استفاده کرد. با این وجود در صورت وجود یک Complex Gateway، رفتار واگرا از نظر معنایی با رفتار یک درگاه فراگیر برابر است.استاندارد BPMN 2.0 بیان می کند که:

از Complex Gateway می توان برای مدل سازی رفتار هماهنگ سازی پیچیده استفاده کرد. برای توصیف رفتار دقیق از یک شرط فعال سازی حالت استفاده می شود.

10. یک رویداد چه تعداد پیام را ارسال یا دریافت می کند؟

به نوع رویداد پیام بستگی دارد. در صورت وقوع پیام میانی، مشخصات BPMN بیان می کند که فقط یک جریان پیام مجاز است.رویداد متوسط پیام ممکن است هدف جریان پیام باشد؛ می تواند یک جریان پیام دریافتی داشته باشد.

 یک پیام رویداد متوسط ممکن است منبعی برای جریان پیام باشد؛ این می تواند یک جریان پیام خروجی داشته باشد.در صورت رخداد پیام شروع و پایان، مشخصات BPMN بیان می کند که چندین جریان پیام مجاز است.

گروه مدیریت فرآیند پارس می تواند کلیه خدمات فنی موردنیاز را در جهت پیاده سازی و ساخت فرآیندها در پروسس میکر به شما ارایه دهد.

https://blog.goodelearning.com/subject-areas/bpmn/10-facts-didnt-bpmn/

 

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری