نقش فناوری اطلاعات در مدیریت فرآیندهای کسب و کار

1398/2/16
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت فرآیندهای کسب و کار

امروزه در پروژه های مربوط به مدیریت فرآیندهای کسب و کار، همواره از فناوری اطلاعات (IT) استفاده می شود.
نقش IT در مدیریت فرآیندهای کسب و کار را مي توان به چهار دسته تقسيم کرد: محرک مهندسي مجدد، کمک به طراحي و تحليل فرآيندها، توانمندسازي فرآيندهاي جديد و اجراي فرآيندها.
در طراحي فرآيندهاي جديد هميشه به فناوری اطلاعات به عنوان يکي از مهم ترين توانمندسازها پرداخته مي شود.
فرآيندهاي جديدي که براي پياده سازي در سازمان طراحي مي شوند مي بايست از قابليت هاي فناوري اطلاعات حداکثر استفاده را ببرند.
معماري سازماني از مفاهيمي است که تاکنون در بسياري از سازمان ها به طراحي مجدد سازمان ها و حرکت وضعيت وظيفه محور به سوي سازمان هاي فرآيندمحور کمک کرده است. معماري سازماني روندي است که در آن وظيفه هاي فعلي سازمان جاي خود را با فرآيندهاي اصلي کسب وکار عوض کرده و بنابراين سازمان از حالت وظيفه گرايي به سوي فرآيند محوري حرکت مي کند. همين امر موجب سرعت بخشيدن به روند کسب وکار و کاهش هزينه ها و در نتيجه رقابتي تر شدن سازمان شده است.
معماري فناوري اطلاعات سازمان يکي از مهم ترين تبعات و آثار رشد و توسعه فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي در عصر حاضر است. امروزه با فرصت هاي عمده اي که از پيشرفت فناوري اطلاعات بر سر راه سازمان ها پديد آمده بسياري از سازمان ها دريافته اند که مي بايست چيستي خويش را حول مفاهيم و واژگان عصر جديد مجدداً تعريف نمايند. به همين دليل هر سازماني با توجه به قابليت هايي که به کمک فناوري اطلاعات به آن افزوده مي شود نيازمند يک بازنگري در فرايندهاي خود مي باشد و از اين رو به مهندسي مجدد سازمان و ايجاد يک معماري مناسب حال سازمان پرداخته اند.

در همین راستا، از آنجا که بسیاری از سازمان ها این نرم افزار را به هر نحوی تهیه کرده اند، اما ممکن است زمان و یا نیروی متخصص ساخت فرآیند در پروسس میکر را نداشته باشند، لذا گروه مدیریت فرآیند پارس می‌تواند به شما در پیاده سازی و ساخت فرآیندهای سازمان تحت این نرم افزار کمک کند.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری