راهنمای شما برای ترسیم نمودارهای فرآیند کسب و کار

1400/1/2
راهنمای شما برای ترسیم نمودارهای فرآیند کسب و کار

نمودار فرآیند کسب و کار چیست؟

نمودار فرآیند کسب وکار نمایش تصویری یکی از فرآیندهای اصلی کسب و کار شما است. در یک صفحه نشان می دهیدکه با عبور داده ها از یک وظیفه به وظیفه دیگر تا اتمام آن چه اتفاقی می افتد.

چرا باید یک روند کاری را نمودار کنید؟

تقریباً همه افرادی که در یک فرآیند دخیل هستند، این سوال را دارند که "این فرآیند چگونه پیاده سازی می شود؟"

 اگر توضیحات شما فقط کلامی یا متنی باشد، نمی توانید رضایت ذی نفعان را به دست آورید.

با ایجاد یک نمودار جریان فرآیند کسب و کار، ذهن خود را باز می کنید تا جاده نامرئی که داده های شما در آن سفر می کنند را ببینید.

مثالی برای پیاده سازی از طریق نمودار فرآیند کسب و کار:

 • فرم درخواست PTO را تکمیل کنید
 • از مدیر تأییدیه دریافت کنید
 • برای ثبت پرونده به منابع انسانی ارسال کنید
 • برای مستندات به حقوق و دستمزد ارسال کنید
 • اضافه کردن روزهای تعطیل به تقویم مشترک

نمودار فرآیند کسب و کار شما می تواند به ترتیب توالی وظایف را نشان دهد، اگر مشروط باشند، اگر همزمان انجام شوند، اگر یک کار سیستمی باشند یا به یک شخص خاص اختصاص داده شود.

 

 4مرحله برای ایجاد نمودار جریان فرآیند کسب و کار

 • پیش نویس را روی کاغذ تهیه کنید. چرا که بهتر است شروع به کار با تصویری قابل ویرایش از آنچه فکر می کنید باید در نمودار فرآیند کسب و کار پیاده شود، باشد.
 • از ذینفعان کمک بگیرید؛ هر کسی که در این فرآیند شرکت می کند بینش متفاوتی برای به اشتراک گذاشتن دارد.
 • برای نمایش رابطه بین وظایف، اطلاعات را در یک ابزار BPM وارد کنید.
 • اختصاص نقش و شرایط؛ چه کسی باید چه کاری را انجام دهد؟ آیا باید یک شخص باشد یا یک سیستم؟ آیا وظایف باید هر بار اتفاق بیفتد؟

نحوه ایجاد نمودار فرآیند کسب و کار

ایجاد نمودار فرآیند کسب و کار بسته به ابزاری که استفاده می کنید می تواند آسان یا چالش برانگیز باشد. اگر از نرم افزاری استفاده می کنید که از استاندارد BPMN 2.0 استفاده می کند، باید تمام نمادها و نشانه های مورد استفاده برای نشان دادن چگونگی جریان یافتن داده ها از وظیفه ای به وظیفه دیگر را یاد بگیرید.

باید بتوانید به سادگی کارهای جدید را اضافه کنید و آن ها را با یک رابط drag-and-drop مرتب کنید. همچنین باید بتوانید:

 1. افرادی را که می توانند روند را آغاز کنند محدود کنید
 2. وظایف را به جای افراد به گروه ها اختصاص دهید
 3. وظایف را به طور پویا به مدیر یا رئیس بخش اختصاص دهید.
 4. مهلت ها و SLA ها را بر اساس فرمول اضافه کنید.
 5. شرایطی را برای تعیین زمان وقوع کار ایجاد کنید.
 6. اعلان هایی را برای ارسال به دیگران ایجاد کنید
 7. برای کارهای همزمان شاخه های موازی ایجاد کنید
 8. برای دنبال کردن مورد، دو یا چند جریان ایجاد کنید
 9. اقدامات سیستم مانند وب بوک ها یا به روزرسانی های داده را اضافه کنید
 10. روند جدیدی را براساس یک شرط شروع کنید
 11. بر اساس داده ها، موارد را به جلو یا عقب پرش کنید
 12. … و غیره!

در همین راستا، از آنجا که بسیاری از سازمان ها این نرم افزار را به هر نحوی تهیه کرده اند، اما ممکن است زمان و یا نیروی متخصص ساخت فرآیند در پروسس میکر را نداشته باشند، لذا گروه مدیریت فرآیند پارس می‌تواند به شما در پیاده سازی و ساخت فرآیندهای سازمان تحت این نرم افزار کمک کند.

منبع : https://kissflow.com/workflow/bpm/business-process-diagram/

 

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری