تفاوت نرم افزار BPMS با اتوماسیون اداری چیست؟

1402/2/16
تفاوت نرم افزار BPMS با اتوماسیون اداری چیست؟

بدون شک سازمان های زیادی هستند که با نرم افزارهای اتوماسیون اداری کار می کنند. همچنین سازمان هایی هم هستند که از نرم افزار اتوماسیون اداری در کنار نرم افزار BPMS استفاده می کنند.
اما سوال این جاست که این دو نرم افزار تا چه حدی می توانند به جای یکدیگر و یا در کنار هم استفاده شوند؟

نرم افزارهای اتوماسیون اداری به نرم افزارهایی گفته می شوند که مکاتبات سازمانی و نامه نگاری های سازمان را سیستماتیک و مکانیزه می کنند. نکته قابل توجه این است که در این نرم افزارها یک نامه با هر متن و موضوعی می تواند توسط یک شخص در سیستم ثبت شده و به جریان درآید.
بسیاری از سازمان ها نیز اطلاعات مربوط به درخواست ها و فرآیندهای خود را نیز در قالب نامه در این نرم افزارها برای سایر بخش ها ارسال می کنند.

نرم افزار BPMS یک نرم افزار اتوماسیون فرآیندها و گردش کارها است که در آن فرم ها و درخواست های افراد تحت یک جریان فرآیندی و با ساختار تعریف شده توسط سازمان، در سازمان به گردش در می آیند.
نرم افزارهای BPMS برخلاف اتوماسیون اداری، کلیه فرم ها، اشخاص، ارجاعات، داده ها و ... را تحت اصولی که در زمان پیاده سازی فرآیند تعریف شده است، به جریان انداخته و به صورت ساختاریافته ای ذخیره سازی می نماید. در نتیجه در BPMS می توان از اطلاعات ذخیره شده در طی فرآیند، به شکل اصولی و بهینه ای گزارش گیری کرد.

در نهایت می توان گفت که نرم افزارهای BPMS، نسل جدیدتر اتوماسیون اداری در سازمان ها هستند.

ما در گروه مدیریت فرآیند پارس می توانیم ضمن بررسی فرآیندها و جریان کارهای شما، امکان ساخت فرآیند در پروسس میکر را در سازمان شما فراهم آوریم.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری