مدلهای داده در DBMS

1400/10/22
مدلهای داده در DBMS

مدل های پایگاه داده در سیستم مدیریت پایگاه داده، منطق ساختار یک سیستم پایگاه داده را توضیح می دهد. این مدل معمولاً باید شامل همه جداولی باشد که در مدل ER به عنوان موجودیت نشان داده شده اند. روابط بین جداول و اشیاء و الزامات ارائه شده توسط پروژه به منظور تعیین نحوه ذخیره و دسترسی به داده ها است. سیستم پایگاه داده هدف باید با توجه به قوانین و مفاهیم مدل داده، داده شده که معمار پایگاه داده ترجیح می دهد پیاده سازی شود، طراحی شود.

انواع مختلف مدل های داده در DBMS

انواع مختلف مورد استفاده به شرح زیر است:

 • مدل داده های مسطح
 • مدل رابطه با نهاد
 • مدل رابطه
 • مدل پایه ضبط
 • مدل شبکه
 • مدل سلسله مراتبی
 • مدل داده شی گرا
 • مدل ارتباط شی
 • مدل نیمه ساختار یافته
 • مدل تداعی
 • مدل داده زمینه ای

در ادامه شرح مفصل مدل های پایگاه داده فوق آمده است.

1. مدل داده تخت

مدل داده تخت اولین مدل داده سنتی معرفی شده است که در آن داده ها در همان صفحه نگهداری می شوند. این مدل،  یک مدل بسیار قدیمی است که چندان علمی نیست.

2. مدل داده های نهاد - رابطه

ساختار مدل داده رابطه - موجودیت، بر اساس تصور موجودیت های دنیای واقعی و رابطه موجود بین آن هاست. در فرآیند طراحی سناریوی دنیای واقعی در مدل پایگاه داده، مجموعه های موجودیت در ابتدا ایجاد می شوند و سپس مدل به دو مورد حیاتی زیر وابسته است که عبارتند از موجودیت متشکل از ویژگی ها و رابطه ای که بین موجودیت ها وجود دارد.

یک موجودیت دارای یک خاصیت در دنیای واقعی به نام ویژگی است. ویژگی ها با مجموعه ای از مقادیر شناخته شده به عنوان دامنه تعریف می شوند.

به عنوان مثال در یک دفتر، کارمند یک نهاد است، دفتر پایگاه داده است، شناسه کارمند نام ویژگی ها است. ارتباط منطقی بین موجودات مختلف به عنوان رابطه بین آن ها شناخته می شود.

3. مدل داده رابطه ای

محبوب ترین و گسترده ترین مدل داده، مدل داده رابطه ای است. این مدل داده اجازه می دهد تا داده ها در جداولی به نام رابطه ذخیره شوند. روابط نرمال سازی شده و مقادیر روابط نرمال سازی شده به عنوان مقادیر اتمی شناخته می شوند. هر یک از سطرهای موجود در یک رابطه، چند برابر (tuples) نامیده می شود که دارای مقداری منحصر به فرد است. ویژگی ها، مقادیر هر ستون هستند که از یک حوزه هستند.

4. مدل داده شبکه

در مدل داده شبکه، همه موجودیت ها در نمایش های گرافیکی سازماندهی شده اند. ممکن است چندین قسمت در نمودار وجود داشته باشد که در آن ها می توان به موجودیت ها دسترسی داشت.

5. مدل داده های سلسله مراتبی

مدل سلسله مراتبی بر اساس رابطه سلسله مراتبی والدین و فرزندان است. در این مدل، یک نهاد مادر با نهاد چند فرزند وجود دارد. در این جا فقط باید یک موجودیت وجود داشته باشد که ریشه نامیده می شود. به عنوان مثال، یک سازمان نهاد اصلی است که root نامیده می شود و دارای چندین نهاد فرزند مانند کارمند، افسر و بسیاری دیگر است.

6. مدل داده شی گرا

مدل داده شی گرا یکی از پیشرفته ترین مدل های داده است که شامل فیلم، فایل های گرافیکی و صدا می باشد. این مدل شامل قطعه داده و روش هایی در قالب دستورالعمل های سیستم مدیریت پایگاه داده است.

7. مدل داده مبتنی بر رکورد (سابقه)

مدل داده های مبتنی بر سابقه برای تعیین طراحی کلی پایگاه داده استفاده می شود. این مدل داده شامل انواع مختلفی از انواع رکورد است. هر یک از انواع رکورد دارای طول ثابت و تعداد فیلدهای ثابت است.

8. مدل داده رابطه ای:

مدل داده رابطه ای یک مدل داده قدرتمند است، اما برای طراحی داده های رابطه ای شی، مدلی بسیار پیچیده است. این مدل نتایج کارآمد و گسترده ای با کاربرد عظیم دارد، بنابراین برخی از مشکلات پیچیدگی را می توان نادیده گرفت. همچنین ویژگی هایی مانند کار با سایر مدل های داده را ارائه می دهد. با استفاده از مدل داده رابطه ای شی می توانیم با مدل رابطه ای نیز کار کنیم.

9. مدل داده نیمه ساختار یافته

مدل داده نیمه ساختار یافته یک مدل داده خود توصیفی است. داده های ذخیره شده در این مدل به طور کلی با طرحی که در ویژگی داده قرار دارد مرتبط است که به عنوان ویژگی توصیف کننده خود شناخته می شود.

10. مدل داده های وابسته (تابع)

مدل داده های تابع از اصل تقسیم بندی داده ها به دو صورت بین موجودیت ها و ارتباطات، پیروی می کند. از این رو این مدل، داده ها را برای همه سناریوهای دنیای واقعی به موجودیت ها و انجمن ها تقسیم می کند.

11. مدل داده های زمینه ای

مدل های داده زمینه بسیار انعطاف پذیر هستند، زیرا شامل مجموعه ای از چندین مدل داده هستند. این مدل مجموعه ای از مدل های داده مانند مدل رابطه ای، مدل شبکه، مدل نیمه ساختار یافته و مدل شی گرا است. بنابراین، به دلیل طراحی همه کاره این مدل پایگاه داده، انواع مختلفی از وظایف را می توان انجام داد. در نتیجه، پشتیبانی از انواع مختلف کاربران اضافه می شود که ممکن است با تعامل کاربران در پایگاه داده متفاوت باشد.

مدل داده های زمینه ای با مدیریت مناسب داده های مربوطه، تحولی انقلابی در صنایع ایجاد کرده است. عملکرد اصلی مدل های داده در یک سیستم مدیریت پایگاه داده کمک به کاربران برای استفاده و ایجاد پایگاه داده است. انواع مختلفی از مدل های داده بسته به نوع ساختار مورد نیاز کاربران وجود دارد و بر اساس آن می توانیم مدل های داده را در سیستم مدیریت پایگاه داده انتخاب کنیم.

نتیجه

مدل سازی داده ها روش توسعه مدل داده برای ذخیره داده ها در پایگاه داده است. مدل سازی داده ها تضمین می کند که نام گذاری ثابت و سایر ویژگی های امنیتی دیگر برای حفظ کیفیت داده ها وجود دارد.

به دلیل مدل سازی داده ها، ساختار مناسب برای جداول و کلیدهای اصلی اولیه و خارجی مختلف و همچنین رویه های ذخیره شده در پایگاه داده تعریف شده است.

 سه مدل اصلی مدل سازی داده ها وجود دارد مانند مفهومی، منطقی و فیزیکی. یک مدل مفهومی برای ایجاد موجودیت ها، ویژگی ها و روابط استفاده می شود. یک مدل داده منطقی این است که ساختار عناصر داده را تعریف کرده و رابطه بین آن ها را تعیین  می کند. سرانجام، از مدل فیزیکی برای مشخص کردن پیاده سازی مدل محور پایگاه داده استفاده می شود.

انگیزه اصلی طراحی مدل داده ها این است که اطمینان حاصل شود که اشیای داده شده توسط تیم کاربردی به درستی و با دقت نمایش داده می شوند. معایب اصلی مدل سازی پایگاه داده این است که حداقل تغییر در ساختار ممکن است باعث تغییر در کل برنامه شود.

ما در گروه مدیریت فرآیند پارس می توانیم ضمن بررسی فرآیندها و جریان کارهای شما، امکان ساخت فرآیند در پروسس میکر را در سازمان شما فراهم آوریم.

https://www.educba.com/data-models-in-dbms/

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری