روشهای فرایند کاوی

1402/4/10
روشهای فرایند کاوی

فرایندکاوی چیست؟

در فرآیند کاوی از علم داده برای کشف، اعتبارسنجی و بهبود گردش کار استفاده می شود. با ترکیب داده‌کاوی و تجزیه و تحلیل فرآیند، سازم آنها می ‌توانند داده‌های گزارش را از سیستم‌های اطلاعاتی خود استخراج کنند تا عملکرد فرآیندهای خود را درک کنند، گلوگاه‌ها و سایر زمی نه‌های بهبود را مشخص کنند. فرآیند کاوی از یک رویکرد داده محور برای بهینه سازی فرآیند استفاده می کند و به مدیران اجازه می دهد در تصمی م گیری خود در مورد تخصیص منابع برای فرآیندهای موجود هدفمند باقی بمانند.

سیستم‌ های اطلاعاتی، مانند برنامه ‌ریزی منابع سازمانی (ERP) یا ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، اثر ممی زی فرآیندها را با داده‌ های گزارش مربوطه ارائه می ‌دهند. در فرآیند کاوی از این داده های سیستم های فناوری اطلاعات برای ایجاد یک مدل فرآیند یا نمودار فرآیند استفاده می شود. از اینجا، فرآیند سر به سر (end-to-end) مورد بررسی قرار می ‌گیرد و جزئیات مربوط به آن آن و هر گونه تغییرات مشخص می ‌شود. الگوریتم های تخصصی همچنین می توانند بینشی در مورد علت های ریشه ای انحراف از هنجار ارائه دهند. این الگوریتم‌ ها و تصویر سازی ها، مدیریت را قادر می ‌سازد تا بفهمد که آیا فرآیندهای آن‌ ها مطابق با هدف کار می ‌کنند و اطلاعاتی برای توجیه و تخصیص منابع لازم برای بهینه‌ سازی آنها در اختیار مدیر قرار می دهد. همچنین آنها می ‌توانند فرصت ‌هایی را برای جاگذاری اتوماسیون فرآیند رباتیک در فرآیندها کشف کنند که

هرگونه ابتکار اتوماسیون برای یک شرکت راتسریع می کند.

فرآیند کاوی بر جنبه های مختلفی تمرکز می کند نظیر جریان کنترلی، سازمانی، موردی و زمان. در حین اینکه در فرایند کاوی، کارهای زیادی روی توالی فعالیت ها تمرکز می کنند، -یعنی جریان کنترل - جنبه های دیگر نیز اطلاعات ارزشمندی را برای تیم های مدیریتی فراهم می کند. جنبه های سازمانی می ‌تواند منابع مختلف را درون یک فرآیند، مانند نقش‌های شغلی فردی یا واحد ها، نمایان کند، و جنبه های زمانی می ‌تواند با اندازه‌گیری زمان پردازش رویدادهای مختلف در یک فرآیند، گلوگاه ها را نشان دهد.

فرایند کاوی چگونه کار می کند؟

روش فرآیند کاوی در اصل خود ساده است و در مورد تجزیه و تحلیل داده ها از یک سیستم سازمانی برای ارزیابی کارایی، کیفیت و انطباق جریان های فرآیند در کل فرآیند است.

اصطلاح فرآیند کاوی یک اصطلاح جامع از ترکیب داده‌کاوی و تکنیک ‌های مدیریت فرآیند است. در فرایند کاوی از الگوریتم ‌های پیشرفته، یادگیری ماشین و روش ‌های آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ های رویداد استفاده می شود تا عملیات‌ های کسب و کار، از فرایندهای سر به سر تا مراحل فرآیندی منحصر به فرد را روشن سازد. این اصطلاح "گزارش رویدادها" در حقیقت "دفترهای ثبت اطلاعات"، مجموعه ای از سوابق و داده ها هستند.

فرآیند کاوی از داده‌ های ثبت  ‌شده در سیستم ‌های فناوری اطلاعات شرکت به ‌عنوان نقطه شروع برای شناسایی ناکار آمدی‌های موجود در فرآیندهای کسب و کار، درک علل ریشه‌ای آنها و برآورد تأثیرشان بر شاخصهای کلیدی عملکرد استفاده می ‌کند.

فرآیند کاوی مکمل روشهای دیگر تجزیه و تحلیل کسب و کار مثل روش داده کاوی است. داده کاوی مجموعه ای از روش های غربال کردن داده های خام برای یافتن الگوهای مفید و مرتبط است. قبل از شروع فرآیند کاوی، ممکن است از داده کاوی برای درک داده ها استفاده شود.

 داده کاوی یک نمای سراسری از فرآیند کسب و کار، از جمله گلوگاه ها، محدودیت ‌های ظرفیت و حلقه ‌های دوباره کاری ارائه نمی ‌کند. دلیل این امر اینست که روشهای داده کاوی "آگاه به فرآیند" نیستند.

روش های فرآیند کاوی

بر اساس بیانیه فرآیند کاوی، روش های های فرآیند کاوی سه گروه اصلی دارند.

کشف فرآیند (خودکار)

کشف فرآیند یک روش مقدماتی است که اشاره می کند به استخراج و بصری سازی مدل ‌های فرآیند از یک گزارش رویدادی که در بالا توضیح داده شد.

بررسی انطباق

در بررسی انطباق برای کشف انحرافات، فرآیند واقعی با یک مدل از پیش تعریف شده مقایسه می شود. بنابراین برای بررسی اینکه آیا واقعیت با الگوی موجود مطابقت دارد یا خیر، استفاده می گردد.

بهبود

بهیود چیزی فراتر از اندازه گیری و مقایسه است و بر گسترش مدل با اطلاعات اضافی، مانند داده‌ های مکانی، هزینه ‌ها، زمان بندی، و غیره تمرکز می کند. تقویت مدل با چنین ویژگی ‌هایی به بهبود عملکرد آن و انجام تحلیل ‌های پیشرفته تر کمک می ‌کند.

به کارگیری این روشها به شما این امکان را می دهد که فرآیندهای خود را ترسیم کنید و شکاف ها و ناکار آمدیها را در جریان کاری خود کشف کنید. بیایید به چند نمونه واقعی از نحوه استفاده از فرآیند کاوی برای سود بردن شرکت‌ ها در صنایع مختلف نگاه کنیم.

خلاصه:

سه دسته اصلی از روشهای فرآیند کاوی وجود دارد: کشف فرآیند، بررسی انطباق و بهبود فرآیند. در گذشته از عباراتی مانند استخراج گردش کار و کشف فرآیند کسب و کار خودکار استفاده می شد.

ما در گروه مدیریت فرآیند پارس می توانیم ضمن بررسی فرآیندها و جریان کارهای شما، امکان ساخت فرآیند در پروسس میکر را در سازمان شما فراهم آوریم.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری