مدلسازی - BPMN تفاوت بین نمودار و مدل

1400/3/5
مدلسازی  - BPMN  تفاوت بین نمودار و مدل

اغلب گفته می شود که "یک تصویر هزار کلمه را به تصویر می کشد" و این قطعاً در مورد مدل سازی فرآیند درست است. یک مدل فرآیند که به خوبی ترسیم شده می تواند به طور خلاصه و دقیق گستره ای از اطلاعات را که می تواند برای کار، مدیریت و اجرای یک فرآیند استفاده شود به تصویر بکشد. انتقال این اطلاعات به صورت تصویری غالباً آسان تر از اعتماد به صدها پاراگراف از متن است. تصور کنید که می خواهید تمام مراحل لازم برای تهیه یک فنجان چای را انتقال دهید.

فقط پس از چند لحظه تجزیه و تحلیل، متوجه خواهیم شد که مراحل بسیار بیش تری نسبت به آنچه در ابتدا تصور می کردیم وجود دارد و این توصیف  بسیار لفظی خواهد بود.

نمایش تصویری بسیار واضح تر، خلاصه تر و راحت تر دنبال می شود. این تمرکز بر روی تجسم یک فرآیند ما را به یک نکته بحث مهم سوق می دهد: تفاوت بین نمودار و مدل.

غالباً این گونه است که در استفاده روزمره، کلمات "نمودار" و "مدل" به جای هم استفاده می شوند، تقریباً مثل این که با هم مترادف باشند. این رویکرد قابل درک است، اما از نظر تحلیل گران فرآیند کسب و کار، این دو اصطلاح، تعاریف تقریبا متفاوتی را بیان می کنند. در واقع، تفاوت های ظریف بین این دو اصطلاح می تواند تأثیراتی بر کار ما داشته باشد. تفاوت نمودار و مدل چیست؟

تفکر درباره  تفاوت ها

تعاریف رسمی بسیار زیادی وجود دارد، اما برای اهداف عملی هنگام بررسی مدل سازی فرآیند، می توانیم این موارد را در نظر بگیریم:

نمودار یک عکس فوری، تجسم یا نمای یک فرآیند است. برخی از اطلاعات را نشان می دهد، اما لزوماً همه موارد موجود را نشان نمی دهد.

یک مدل تمام اطلاعات زیربنایی مربوطه را که برای ثبت درمورد فرآیند انتخاب می کنیم نشان می دهد و بسته به آنچه می خواهیم به تصویر بکشیم، می تواند به روش های مختلفی نشان داده شود.

در این زمینه نمودار نمای مدل اصلی است، مانند این است که از طریق لنز به مدل نگاه کنید. ما می توانیم بزرگ نمایی کنیم، کوچک نمایی کنیم، عناصر را روشن یا خاموش کنیم و فقط آنچه مربوط به شرایط است را نشان دهیم.

این برای مدل سازی فرآیند و به ویژه BPMN بسیار مهم است. نام غلط معمول این است که از BPMN به عنوان "علامت گذاری فرآیند کسب و کار" یاد کنید. با این حال عنوان صحیح آن "مدل فرآیند کسب و کار و یادداشت" است. این تمایز مهم بیان گر این است که یادداشت از نظر منطقی از مدل جدا است، بدین ترتیب که مدل را می توان به روش های مختلف تجسم کرد. در واقع، علامت گذاری بصری BPMN تنها یکی از روش های بیان یک مدل است - یک مدل BPMN اجرایی معتبر همچنین می تواند به عنوان XML نشان داده شود!

آنچه برای تجزیه و تحلیل و مدیریت فرآیند کسب و کار معنی دارد

یکی از مزایای استفاده از BPMN به عنوان یک رویکرد مدل سازی، توانایی داشتن یک مدل واحد است که از دیدگاه های مختلف قابل مشاهده است.

 یک مدیر ارشد ممکن است بخواهد نمودار همکاری در سطح بالا "جعبه سیاه" را ببیند. کسانی که درگیر این فرآیند هستند ممکن است لازم باشد که هر فعالیتی را درک کنند و ممکن است لازم باشد که یک نمودار دقیق فرآیند داخلی را مشاهده کنند.

 با یک مدل مشترکBPMN ، این نماها به هم متصل می شوند. آن ها "عدسی" هایی در مدل اصلی هستند و بنابراین هر تغییری که ایجاد کنیم در همه نمودارها نشان داده می شود. می توانیم بزرگ نمایی کنیم یا کوچک نمایی کنیم و همه قطعات به هم متصل هستند.

این با ایجاد مجموعه ای از نمودارهای قطع شده بسیار متفاوت است. بسته های ترسیم اغلب بسیار انعطاف پذیر هستند - شما می توانید هر آنچه را که می خواهید ترسیم کنید - اما در همان لحظه که "نظرات" مختلفی در مورد یک فرآیند دارید، مشکلات شروع می شوند.

از آن جا که هر نمودار قطع شده ایستا است، تغییر در یک منطقه در هیچ یک از مناطق دیگر منعکس نمی شود. نگهداری از تمام مصنوعات می تواند به یک کار پر زحمت تبدیل شود و این خطر وجود دارد که نمودارهای مختلف ناهماهنگ شوند.

در نظر گرفتن این عوامل قبل از شروع یک طرح مدیریت فرآیند یا بهبود آن، می تواند این  اطمینان را به ما بدهد که ابزار مناسب را برای این کار انتخاب می کنیم. در برخی شرایط، یک بسته ترسیم ممکن است به خوبی کار کند. در برخی دیگر، یک ابزار مدل سازی رسمی تر ممکن است مناسب باشد. در هر صورت، بسیار مهم است که ما انواع "نمای" مورد نیاز ذینفعان خود را در نظر بگیریم و روش های تجسم مدل را پیدا کنیم که برای مخاطبان ما مفید باشد.

گروه مدیریت فرآیند پارس می تواند کلیه خدمات فنی موردنیاز را در جهت پیاده سازی و ساخت فرآیندها در پروسس میکر به شما ارایه دهد.

https://blog.goodelearning.com/subject-areas/bpmn/bpmn-modeling-the-difference-between-a-diagram-and-a-model/

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری