10 عنصر BPMN که باید قبل از ایجاد نمودار فرآیند کسب و کار یاد بگیرید

1400/2/7
10 عنصر BPMN که باید قبل از ایجاد نمودار فرآیند کسب و کار یاد بگیرید

BPMN مخفف Business Process Model and Notation، استاندارد ایزو و واقعی برای مدل سازی فرآیند کسب و کار است.

اساساً BPMN شامل یک علامت گذاری است که می تواند برای ایجاد نمودارهای تصویری و یک متا مدل زیربنایی استفاده شود که سیستم های IT را قادر می سازد مدل های فرآیند کسب و کار را تفسیر کنند.

از آن جا که BPMN تلاش می کند تا بازنمایی فرآیندهای کسب و کار را در سطح انسانی و ماشینی نشان دهد، نشان گذاری آن دقیق و جامع است و از بیش از 100 عنصر مختلف تشکیل شده است.

تسلط بر مجموعه کاملی از عناصر BPMN کاملاً چالش برانگیز است، اما خوشبختانه نیازی به یادگیری همزمان همه عناصر BPMN ندارید.

 اگر به تازگی کار خود را با BPMN آغاز کرده اید، باید ابتدا توجه خود را به ده عنصر برتر BPMN معطوف کنید.

ده عنصر برتر BPMN در یک نظرسنجی که در سال 2008 توسط Muehlen و Recker انجام شد، رتبه بندی شدند که در آن نویسندگان فرکانس های جداگانه عناصر BPMN را در 126 نمودار فرآیند تجاری تجزیه و تحلیل کردند. آن ها یک زیر مجموعه از کلاس توصیفی عناصر BPMN 2.0 را نشان می دهند.

1. (چکیده) وظیفه

به طور کلی، یک وظیفه یک فعالیت اتمی در یک جریان فرآیند است. یک وظیفه زمانی استفاده می شود که کار در فرآیند نمی تواند به جزئیات دقیق تر تقسیم شود.

به طور کلی، کاربر نهایی و یا برنامه های کاربردی برای انجام وظیفه هنگام اجرای آن وظیفه استفاده می شوند.

در نمودار BPMN، یک کار با یک مستطیل گرد نشان داده شده است.

از آن جا که یک وظیفه نشان دهنده یک عمل است و نه یک تابع یا یک حالت، یک کار باید با "فعل - اسم" برچسب گذاری شود.

2. جریان توالی

از جریان توالی برای نشان دادن ترتیب انجام فعالیت ها در یک فرآیند استفاده می شود. با یک پیکان نشان داده می شود.

هنگام تفسیر معنای جریان دنباله به یاد داشته باشید که وقتی گره در انتهای جریان توالی کامل شد، گره در بالای پیکان قادر به شروع است.

3. (هیچ) شروع رویداد

همان طور که از نام آن مشخص است، یک رویداد شروع نشان می دهد که یک فرآیند خاص از کجا شروع می شود.

یک رویداد بدون شروع محرک مشخصی ندارد، یعنی معمولاً به این معنی است که فرآیند مربوطه به طور دستی توسط یک مجری کار شروع می شود.

 یک رویداد شروع همیشه با یک دایره با یک مرز نازک واحد نشان داده می شود.

توجه داشته باشید که یک رویداد شروع اختیاری است - مشخصات استاندارد BPMN 2.0 بیان می کند که یک فرآیند ممکن است دارای یک رویداد شروع باشد. اما اگر یک رویداد پایان تعریف شده باشد، فرآیند باید حداقل یک رویداد شروع داشته باشد.

4. (هیچ) پایان رویداد

یک رویداد پایان نشان می دهد که یک فرآیند به پایان می رسد. از نظر جریان توالی (نگاه کنید به بالا) یک رویداد پایان جریان روند را به پایان می رساند، بنابراین جریان توالی خروجی نخواهد داشت.

یک رویداد بدون پایان نشان می دهد که هیچ سیگنالی با رسیدن فرآیند به حالت پایان خود پرتاب نمی شود.

 یک رویداد پایان به صورت یک دایره با یک مرز ضخیم واحد نشان داده می شود.

مشابه شروع رویدادها، یک رویداد پایان نیز اختیاری است. با این حال اگر یک رویداد شروع تعریف شده باشد، فرآیند باید حداقل یک رویداد پایان داشته باشد. توجه داشته باشید که اگر چندین رویداد پایان وجود داشته باشد، یک فرآیند تنها زمانی تکمیل می شود که همه مسیرهای پردازش به وضعیت پایان مربوطه برسند.

5. دروازه اختصاصی

از یک درگاه اختصاصی (با نام مستعار دروازه XOR) برای ایجاد مسیرهای جایگزین در جریان فرآیند استفاده می شود. دروازه اختصاصی اساساً "یک نقطه انحراف در جاده" برای یک فرآیند ایجاد می کند، جایی که فقط یکی از مسیرها را می توان طی کرد.

یک دروازه انحصاری دارای یک شکل الماس با یک علامت "X" در داخل است.

  متناوباً، جایی که هیچ تفاوتی در معنی بین این دو وجود ندارد، نماد "X" نیز می تواند کنار گذاشته شود.

توجه داشته باشید که یک درگاه تصمیم گیری را انجام نمی دهد، بلکه فقط یک وضعیت داده را آزمایش می کند (تصمیم گیری معمولاً قبل از دروازه توسط یک فعالیت انجام می شود).

6. دروازه موازی

از دروازه موازی (aka AND gateway) برای همگام سازی (ترکیب) جریان های موازی یا ایجاد جریان های موازی استفاده می شود. با علامت "+" درون لوزی از دروازه اختصاصی قابل تشخیص است.

7. pool

pool نمایش گرافیکی یک شرکت کننده در یک همکاری است (یک همکاری حداقل از دو شرکت کننده تشکیل شده است). یک "شرکت کننده" می تواند یک نهاد شریک خاص باشد (مانند یک شرکت) یا می تواند نقش شریک عمومی تری داشته باشد (مانند خریدار، فروشنده یا تولید کننده).

pool ممکن است شامل یک فرآیند باشد یا ممکن است خالی باشد.

یک pool به عنوان ظرف جریان توالی بین فعالیت ها عمل می کند، جایی که جریان های توالی نمی توانند از مرزهای یک pool عبور کنند. یعنی یک فرآیند کاملاً در pool موجود است. تعامل بینpoolها از طریق جریان پیام نشان داده می شود که عنصر اصلی بعدی BPMN در لیست است.

8. جریان پیام

جریان پیام برای نشان دادن جریان پیام بین دو شرکت کننده (به عنوان مثال pool) استفاده می شود که برای ارسال و دریافت آن ها آماده شده است.

جریان پیام با یک پیکان نقطه دار نشان داده می شود و می تواند به هر نوع فعالیتی، یک pool جعبه سیاه و یک رویداد پیام متصل شود که در ادامه ارائه می شود.

9. پیام شروع رویداد

یک رویداد شروع پیام نشان می دهد که یک پیام از یک شرکت کننده دیگر می رسد و شروع روند را آغاز می کند. یک رویداد شروع پیام با یک نماد پیام در داخل یک دایره با یک مرز نازک نشان داده می شود.

10. حاشیه نویسی متن

حاشیه نویسی متن، یک مدل ساز فرآیند را قادر می سازد تا اطلاعات بیش تری را برای خواننده نمودار BPMN فراهم کند. حاشیه نویسی متن را می توان به یک عنصر خاص در نمودار BPMN با "ارتباط" (خط نقطه گذاری) متصل کرد. این ارتباط بر روند مربوطه تأثیری نخواهد داشت.

نتیجه

در این جا ما 10 عنصر اصلی BPMN را ارائه داده ایم که تقریباً در تمام نمودارهای فرآیند و همکاری BPMN استفاده می شود. آن ها زیرمجموعه ای از کلاس توصیفی عناصر BPMN را نشان می دهند و در ابتدا در یک تمرین تحقیقاتی توسط Muehlen and Recker (2008) شناسایی شدند.

گروه مدیریت فرآیند پارس می تواند کلیه خدمات فنی موردنیاز را در جهت پیاده سازی و ساخت فرآیندها در پروسس میکر به شما ارایه دهد.

 

https://blog.goodelearning.com/subject-areas/bpmn/where-should-i-start-with-bpmn-get-familiar-with-10-key-bpmn-elements/

 

 

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری