کارگاه مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استاندارد BPMN 2.0

با ظهور دیدگاه فرآیندگرا در بسیاری از سازمان ها و مطرح شدن بحث مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)، سازمان های مختلف دیر یا زود می بایست نسبت به شناسایی، تحلیل و مدل سازی فرآیندهای خود اقدام کنند. گروه مدیریت فرآیند پارس در راستای ارتقای سطح علمی و فنی پرسنل و مدیران سازمان های دولتی و غیردولتی و همچنین افزایش آشنایی آنان با شیوه های مدل سازی فرآیندهای کسب و کار، اقدام به آماده سازی این ویدیوی آموزشی در حوزه تحلیل و مدل سازی فرآیندها با استاندارد BPMN 2.0 نموده است.
پس از تماشای این ویدیو انتظار می رود تا افراد ضمن آشنایی با مفاهیم تحلیل فرآیندهای کسب و کار(BPM)، قادر به مدل سازی فرآیندها در ابزار Bizagi و سایر نرم افزارهای مشابه باشند.مدرس: سینا تفقدی

مشاور و متخصص مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - معماری سازمانی


نوع دوره: آموزش غیرحضوری

مدت زمان: 83 دقیقه

قیمت: 500,000 تومان
خرید و نمایش
کارگاه مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استاندارد BPMN 2.0

مشاهده تیزر ویدیو

برگزاری کارگاه آموزشی در سازمان

درخواست برگزاری انواع کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه مدیریت فرآیندها

ثبت درخواست
تماس فوری
تماس فوری