responsive

سیستم مدیریت فرآیند پارس

سیستم مدیریت فرآیند پارس از طریق یک نرم افزار موبایل متصل به نرم افزار فرآیندساز ProcessMaker، امکان پیاده سازی و اجرای کلیه فرآیندها را برای سازمان ها در هر مکان و زمانی فراهم می سازد.

responsive

خدمات مشاوره، آموزش و استقرار فرآیندها

کلیه خدمات مشاوره، آموزش، شناسایی، تحلیل، بازمهندسی، پیاده سازی و استقرار فرآیندهای کسب و کار بر روی سیستم مدیریت فرآیند پارس و همچنین سایر سیستم های مدیریت فرآیند موجود در سازمان ها.

responsive

یکپارچه سازی و گزارش گیری

یکپارچه سازی فرآیندها با سایر سرویس ها و سیستم های اطلاعاتی در سازمان، و همچنین گزارش گیری از نتایج حاصل شده از اجرای فرآیندها و سایر سرویس های سازمانی.

responsive

کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری انواع کارگاه ها و دوره های آموزشی تحلیل، طراحی و پیاده سازی فرآیند با ابزارهای BizAgi و ProcessMaker برای سازمان ها، کسب و کارها و رویدادهای مختلف

responsive

تحقیق و پژوهش

ارایه و تولید مطالب، مقالات و محتوای علمی و پژوهشی در خصوص مباحث مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب و کار، جهت استفاده سازمان ها، دانشجویان، اساتید و ...

responsive

خدمات پشتیبانی

ارایه خدمات و انواع بسته های پشتیبانی به سازمان هایی که دارای سیستم مدیریت فرآیندها و درحال پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار خود هستند.

برگزاری جلسه حضوری

مشاوره و ارزیابی سازمان جهت انتخاب سیستم مناسب، نمایش دمو از محصولات، مشاوره انتخاب BPMS

ثبت درخواست

تصاویرسیستم مدیریت فرآیند پارس