مقایسه BPM و BPR

1398/2/16
مقایسه BPM و BPR

در این مطلب، به بررسی تفاوت های میان مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (‌BPM) و مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار‌ (BPR) می پردازیم. 

BPM به شناسایی، تحلیل، پیاده سازی، نظارت، کنترل، مدیریت و در بعضی مواقع طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار می پردازد. یک رویکرد متعادل با نگاهی انعطاف پذیر نسبت به فرآیندهای موجود سیستم یا سازمان دارد. یک فرآیند پیوسته برای رسیدن به کارایی سازمانی از طریق ارتقای تدریجی به وسیله تکرار و بهبود مداوم فرآیندهاست و تلاش می کند یک تعادل بین رویکرد غیرخودکار و تمام خودکار برقرار کند و به نگاه خشک و غیر منعطف باور ندارد.
حال آنکه ‌BPR یک رویکرد رادیکال به فرآیندهای کسب و کار موجود دارد. در واقع BPR به معنای جایگزینی یک باره سیستم های موجود است . این رویکرد بر اساس تحلیل ، طراحی و پیاده سازی فرآیندهای ضروری سازمان به تدوین فرآیندها نمی پردازد، بلکه فقط بر ورودی ها و خروجی های مورد انتظار یک فرآیند کارا که منجر به تحقق اهداف می شود تمرکز دارد (تغییر یک باره انتظارات). تمرکز مطلق بر ایجاد فرآیندهایی با حداکثر کارایی و تاکید بر جایگزینی یکباره سیستم و رویکرد موجود با یک سیستم خودکار و بهینه دارد. ‌
BPM به راهبری مدیریت و افراد می پردازد و یک جو دوستانه با تلفیقی از افراد و ابزار در سازمان ایجاد می کند. در حالیکه در BPR بالاترین سطح تکنولوژی در راس همه امور و اولویت ها قرار دارد. BPR به ساخت فرآیند قطعی و بدون وقفه معتقد است، حتی اگر به معنای کاهش چشمگیر دخالت انسان در امور باشد.
 BPM رویکردی است که با تحلیل و جمع آوری داده می تواند در هر فازی از کسب و کار در سازمان پیاده شود. در حالی که ‌BPR به یک باره و از نقطه صفر تمام فرآیندهای موجود در سازمان را از بین می برد و یک جریان کاری جدید با طراحی مجدد و اعمال تطبیقات لازم ایجاد می کند .BPM شامل مجموعه ای از مدل های کوچک و تحلیل شده است، اما BPR به دنبال تحولی اساسی در یک مرحله بزرگ می باشد.
در مجموع می توان گفت هر دو تئوری اهداف یکسانی با رویکردهای متفاوتی را دنبال می کنند. اما نکته مهم این است که این دو رویکرد قابلیت جایگزینی به یکدیگر را ندارند زیرا دو استراتژی کاملا متفاوت را دنبال می کنند. جدول زیر تفاوت های اصلی بین BPM و ‌BPR را نشان می دهد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری