مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب و کار

1398/2/16
مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب و کار

هر کسب و کاری فارغ از نوع ساختار و سازمان، انتفاعی و غیر انتفاعی و هدف آن، دارای مجموعه ای از فرآیندهاست که به واسطه آن ها در پی ایجاد ارزش افزوده است. این فرآیندها از متقاضی (داخلی یا خارجی) آغاز شده، توسط افراد متفاوتی بررسی می شود تا نهایتا درخواست مشتری اجابت شده و نتیجه به وی بازگردد. فرآیند های کسب و کار، مجموعه ای از فعالیت ها هستند که یک یا چند ورودی را تبدیل به خروجی یا خروجی هایی می کنند تا برای مشتری یا ذینعان داخلی یا خارجی ایجاد ارزش کند.
فرآیندهای کسب و کار می توانند به صورت "مجموعه از فعالیت هایی که یک یا چند نوع ورودی را دریافت کرده و خروجی منطبق بر ارزش مشتری را ایجاد می کنند" تعریف شود. در تعریفی جامع تر، فرآیندهای کسب و کار به صورت "مجموعه ای از فعالیت های مرتبط و ساختاریافته که سرویس یا محصولی را برای پاسخ به نیازهای کاربران فراهم آورد" توصیف شده است. لازم به ذکر است که هر فرآیند شامل مجموعه ای از مشخصه ها و قواعد بوده که برای تحقق وظایف منسوب شده است.

 


هر فرآیند کسب وکار دارای ویژگی ها و خصوصیات زیر است:
•    دارای نام و شناسه منحصر بفرد است.
•    دارای هدف است.
•    از مجموعه ای از مراحل و عملیات مشخص و تعریف شده تشکیل شده است.
•    توالی عملیات در آن مشخص است.
•    وضعیت آغاز و پایان مشخصی دارد ) نقطه ابتدایی و پایانی آن مشخص است).
•    افراد در انجام فعالیت های مختلف فرآیند نقش دارند. )محل های اجرای فرآیند در سازمان مشخص است).
•    دارای ورودی ها و خروجی های مشخص است.
•    از منابع سازمان استفاده می کند.
•    ارزش افزوده ای برای متقاضی ایجاد می کند)متقاضی ممکن است داخلی یا خارجی باشد).
•    ممکن است بر بیش از یک سازمان تأثیر داشته باشد.
•    ممکن است اسنادی در طول اجرای آن مبادله شوند.
•    فرآیند یک مالک دارد که مسئول پاسخگویی عملکرد فرآیند است. تعیین چگونگی عملکرد فرآیند و حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای کسب وکار در رابطه با فرآیند و نیز پاسخگویی به اثربخشی و عملکرد فرآیند بر عهده این شخص است.
•    عملکرد فرآیند با استفاده از معیارهایی قابل اندازه گیری می باشد.

مدیریت فرآیندهای کسب و کار  (Business Process Management)

مدیریت فرآیندهای کسب و کار، رویکردی متمرکز در راستای هم گام سازی تمام جنبه های یک سازمان، با نیازها و خواسته های کاربر است. BPM می تواند در راستای بهینه سازی فرآیندهای موجود نیز در نظر گرفته شود. BPM برای سازمان ها کارایی و اثربخشی بیشتر، قابلیت تغییر و مدیریت فرآیندها را جایگزین رویکرد وظیفه محور و نگاه سلسله مراتبی سنتی می کند. مراحل مدیریت فرآیند کسب و کار در سازمان ها دارای یک روند تکراری می باشند که به آن چرخه عمر bpm یا چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار می گویند.

چرخه مدیریت فرآیند کسب و کار شامل ۴ فاز اساسی است:

شناسایی: شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیندهای مطلوب

مدل سازی: طراحی تئوریک و شبیه سازی فرآیندهای مطلوب شناسایی شده بر اساس خروجی فاز شناسایی

پیاده سازی: پیاده سازی تمام فرآیندهای طراحی شده در فازهای شناسایی و مدل سازی (اجرای فرآیندهای شبیه سازی شده بر اساس فاز قبل)

نظارت: پیگیری، نظارت، تحلیل کارایی یک یا گروهی از فرآیندها به منظور بهینه سازی و اصلاح فرآیندها

بهینه سازی: بازیابی اطلاعات، شناخت تنگناهای بالقوه و واقعی و اعمال اقدامات اصلاحی لازم درجهت ارتقای عملکرد فرآیندها

سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)

نوع خاصی از نرم افزار است که از تمام چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار پشتیبانی می کند. همه راه ها در حال منتهی شدن سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار به عنوان هسته سیستم های سازمانی آینده هستند. این سیستم ها که از سال های اخیر در حال فراگیر شدن هستند، اکثرا مبتنی بر تکنولوژی و پروتکل های معماری سرویس گرا می باشند.

 

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری