6 اشتباه در مدل سازی فرآیند و راه های جلوگیری از آن ها

1400/11/20
6 اشتباه در مدل سازی فرآیند و راه های جلوگیری از آن ها

نمونه های زیادی از مدل های فرآیند کسب و کار ایده آل وجود دارد.آن ها را می توان در کتاب های درسی، آنلاین، آموزش ها و نمایش محصولات مشاهده کرد. اما در دنیای واقعی ...  کارایی بسیاری از مدل های فرآیند کسب و کار از انتظارات کمتر است.

علیرغم سرمایه گذاری قابل توجه در زمان و تلاش ذینفعان، بسیاری از مدل های فرآیند کسب و کار هنوز برای اهداف مورد نظر خود مفید نیستند. بسیاری از آن ها کسب و کار را به اندازه کافی دقیق نشان نمی دهند یا فاقد مشارکت کلیدی سهامداران برای تصمیم گیری واقعی هستند، یا انواع اطلاعات فرآیند مورد نیاز خوانندگان مدل را شامل نمی شوند، یا حتی خوانندگان آن ها را با نماد گرافیکی پیچیده یا ناسازگار اشتباه می گیرند.

علل ریشه

هیچ یک از این نوع شکایات را نباید به دلیل محدودیت های محیطی یا پروژه ای مانند ابزارهای مدل سازی موجود، سطح دانش یا قابلیت های متخصصان موضوعات تجاری که ممکن است برای مشارکت در توسعه مدل فراخوانده شوند، یا حتی زمان و تلاش محدود کرد. پروژه ها طبق تعریف، تلاش های موقت منحصر به فردی هستند، بنابراین این متغیرها در درجات مختلف در همه پروژه ها وجود دارند. بله، آن ها بر هر فعالیت مدل سازی فرآیند تأثیر می گذارند یا آن را محدود می کنند، اما یک تحلیل گر تجاری یا تحلیل گر فرآیند قادر به مدیریت و کار با آن ها یا پیرامون آن ها است.

علت اصلی مدل فرآیند کسب و کار که با این لایحه مطابقت ندارد، صلاحیت یک تحلیل گر تجاری یا تحلیل گر فرآیند برای تولید مدل در حین پویایی معمول پروژه است.

تحلیلگران تجاری و تحلیلگران فرآیند که مدل های فرایند کسب و کار را با استفاده از روش های موقت یا تجربه گذشته آماده می کنند، مستعد انجام حداقل برخی از این 6 اشتباه رایج در مدل سازی فرآیند کسب و کار هستند.

6 اشتباه اصلی در مدل سازی فرآیند کسب و کار

1. رویکرد مدل سازی فرآیند تعریف نشده

2. هدف مدل نامشخص

3. عدم طرح سوالات مناسب

4. ضعف فرآیند و تعریف فعالیت

5. مشارکت ذینفعان کلیدی کافی نیست.

6. اعتبار سنجی مدل ناکافی است.

اگر تولید یک مدل فرآیند کسب و کار با کیفیت بالا برای نقش شما یا پروژه شما مهم نیست، در واقع نیازی به سطح بالایی از طراحی حرفه ای مدل سازی فرآیند ندارید. این کار را به تحلیلگر تجاری پروژه بسپارید. از شما انتظار می رود که سطح بالایی ازطراحی حرفه ای مدل سازی فرآیند را پیاده کنید تا بتوانید مدلی را که برای هدف مورد نظر پروژه مناسب است تسهیل کرده و به آن دست پیدا کنید.

چگونه از این (و بیش تر اشتباهات) مدل سازی فرآیند اجتناب کنیم.

در ادامه 6 مهارت یا رفتار وجود دارد که سطح بالایی از حرفه ای گری در مدل سازی فرآیند کسب و کار را نشان می دهد. این مهارت ها باعث می شوند که بیش تر اشتباهات رایج در مدل سازی فرآیند کسب و کار را برطرف کنید:

1. یک رویکرد مدل سازی فرآیند تعریف شده داشته باشید.

مانند سایر انواع تجزیه و تحلیل، مدل سازی فرآیند یک سفر اکتشافی است. به عنوان یک تحلیلگر کسب و کار شایسته، وظیفه شماست که فعالیت های مدل سازی را که برای هدایت یا تسهیل سفر کشف مدل فرایند خود انجام می دهید، شناسایی کنید. اگر از قبل آن را ندارید، باید یک رویکرد مدل سازی فرآیند تعریف شده را در پیش بگیرید و تمرین کنید.

2. یک مأموریت مشخص برای هر مدل ایجاد کنید.

مدل های فرآیندی به طور معمول، محصول بهبود یا مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا پروژه های فناوری اطلاعات هستند و همه پروژه ها به طور مشخص تلاش های موقت و منحصر به فرد هستند. شما به عنوان یک تحلیلگر کسب و کار ماهر، هدف مدل فرآیند را در چرخه عمر پروژه خود و سایر پارامترهای اصلی ماموریت مشخص می کنید. شما از پارامترهای واضح ماموریت برای هدایت فعالیت های تأیید و اعتبار مدل فرآیند خود استفاده می کنید.

3. بدانید چه سوالاتی خواهید پرسید.

پرسیدن سوالات زیاد به اندازه پرسیدن سوالات مناسب مهم نیست. شما باید بدانید که در هنگام استخراج محتوای مدل فرآیند خود، با سنجش زیاد به چه سوالاتی پاسخ می دهید. شما باید درک کنید که چرا باید این سوالات را بپرسید و به آن ها پاسخ دهید. شما باید بتوانید برنامه خود را قبل از مشارکت ذینفعان اصلی در رویدادهایی مانند کارگاه ها یا مصاحبه ها آماده کرده و به آن ها اطلاع دهید.

4. بدانید که چگونه همه فرآیندها و فعالیت ها را بدون ابهام شناسایی، عادی سازی و تعریف کنید.

شما قادر به درک مداوم فرآیندهای کسب و کار در هر مقیاس و درجه انتزاعی هستید. شما همچنین باید بدانید که چگونه هر فرآیند نامزد را عادی کنید و پس از عادی شدن یک تعریف بدون ابهام ارائه دهید. علاوه بر این، شما یک چارچوب تعریف فرآیند را درک کرده اید و نحوه عملکرد فرآیندهای کسب و کار را نشان می دهد. شما می توانید فرآیندها را به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها که توسط رویدادهای تجاری آغاز شده و نتایج را ارائه می دهند، درک کنید. این درک شما را به تعریف فرآیندها و فعالیت هایی که خود را به عنوان خدمات قابل استفاده مجدد نشان می دهد، می رساند و می توانید دلیل آن را توضیح دهید. به این ترتیب، شما در بحث معماری خدمات گام برمی دارید.

5. بدانید که چه کسانی، چه وقت و چگونه با ذینفعان اصلی مشارکت خواهید کرد.

شما مشخص می کنید که ذینفعان کلیدی در مدل فرآیند شما چه کسانی هستند. شما در مورد زمان و چگونگی مشارکت آنها در فعالیت های استخراج و اعتبارسنجی مدل فرآیند، شفاف و متفکر هستید. شما می دانید چگونه عمداً ذینفعان اصلی را در استخراج محتوای مدل مشارکت دهید. شما ذینفعان کلیدی را در بررسی مدل ها مشارکت می دهید و قبل از تکمیل مدل های فرآیندی، بازخورد آن ها را حل می کنید. در نتیجه شما تقریباً تضمین می کنید که مدل های خود را مورد قبول کسب و کار قرار دهید.

6. بدانید که چگونه کیفیت مدل خود را تأیید خواهید کرد.

شما می دانید که چگونه مهم ترین عوامل کیفیت را برای مدل خود تعیین کنید. شما می دانید که چگونه آن ها را اندازه گیری خواهید کرد. شما می دانید چه سوالاتی را باید بپرسید و از چه کسانی اطمینان دارید که در مدل تکمیل شده شما به اندازه کافی وجود دارند.

شایستگی مدل سازی فرآیند خود را ایجاد یا ارتقا دهید.

روش مدل سازی فرآیند، یک راهنمای گام به گام برای تولید یک مدل فرآیند کسب و کار است. این روش یک تحلیل گر تجاری یا تحلیل گر فرایند را هدایت می کند تا برای هر مدل فرآیند یک ماموریت مشخص ایجاد کند. این روش دستورالعمل های واضح را برای شما ارائه می دهد تا بتوانید در زمان توسعه مدل خود، سوالات مناسب را بپرسید. این روش به شما می گوید که باید به دنبال چه چیزی باشید و چگونه هر فرآیند و فعالیت تجاری را به طور دقیق و بدون ابهام شناسایی، عادی سازی و تعریف کنید. این روش شامل معیارهای کیفیت مدل جامع و متناسب با فرآیند اعتبارسنجی است. این روش به شما در مورد ذینفعان اصلی مدل فرایند و نحوه مشارکت آن ها در توسعه مدل اطلاع می دهد. همچنین شامل الگوهای مدل سازی BPMN قابل استفاده مجدد برای رایج ترین انواع اصلاح مدل فرآیند است.

گروه مدیریت فرآیند پارس می تواند کلیه خدمات فنی موردنیاز را در جهت پیاده سازی و ساخت فرآیندها در پروسس میکر به شما ارایه دهد.

https://www.batimes.com/articles/top-6-process-modeling-mistakes-and-how-to-avoid-them/

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی تا به این لحظه در این صفحه ثبت نشده است

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید.
تماس فوری
تماس فوری