پایگاه دانش مدیریت فرآیند پارس

ارایه محتوای علمی و پژوهشی در حوزه های مرتبط با مدیریت فرآیندهای کسب و کار

معرفی رویدادها (events) در مدل سازی فرآیندها با استاندارد BPMN2.0

1402/3/16
معرفی رویدادها (events) در مدل سازی فرآیندها با استاندارد BPMN2.0

نمادهای نمودار BPMN به چهار گروه اصلی flow objects, connecting objects, swimlanes، artifacts دسته بندی می شوند.

عناصر جریان (Flow objects) گروهی از نمادهای BPMN هستند که از رویدادها (events)، وظایف (tasks) و دروازه ها (gateways) تشکیل می شوند. در این مقاله قصد بررسی و شرح رویدادها (events) را در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار داریم.

نصب و راه اندازی نسخه 4 پراسس میکر (Processmaker 4)

1402/3/13
نصب و راه اندازی نسخه 4 پراسس میکر (Processmaker 4)

نرم افزار پراسس میکر یک نرم افزار BPMS متن باز و رایگان است که طی سال های اخیر طرفداران زیادی در سازمان های ایرانی به دست آورده است.

ورژن 4 پروسس میکر که به تازگی منتشر شده است، از ویژگی ها و ساختار کاملا متفاوتی با نسخه های قبلی این نرم افزار برخوردار است. این نرم افزار یک پلتفرم Low-Code و یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار هوشمند (iBPMS) است.

در این مطلب قصد آموزش نصب و راه اندازی نسخه 4 پروسس میکر را داریم ...

مقدمه ای بر چارچوب طبقه بندی فرآیند APQC

1402/3/9
مقدمه ای بر چارچوب طبقه بندی فرآیند APQC

چارچوب طبقه‌بندی فرآیند APQC (PCF) زبان مشترکی را برای بحث، محک زدن و سازماندهی کاری که کسب‌ و کارها انجام می‌دهند ایجاد می‌ کند. در این مقاله با مباحث زیر آشنا خواهید شد:
1.    PCF چیست؟
2.    چرا سازمان ها از PCF استفاده می کنند؟
3.    تفاوت بین PCF های بین صنعتی و صنعت خاص
4.    نحوه دسترسی به تعاریف و معیارهای فرآیند برای فرآیندها در PCF

دسته بندی نماد‌ها در مدل‌ سازی فرآیند کسب‌ و کار با استاندارد BPMN 2.0

1402/3/6
دسته بندی نماد‌ها در مدل‌ سازی فرآیند کسب‌ و کار با استاندارد BPMN 2.0

نماد‌گذاری مدل‌ سازی فرآیند کسب‌ و کار (BPMN 2.0) یک روش نمودار جریان است که مراحل یک فرآیند کسب و کار برنامه‌ ریزی‌ شده را از ابتدا تا انتهای آن مدل‌ سازی می‌ کند. یک کلید برای مدیریت فرآیند کسب و کار به صورت بصری، دنباله ای دقیق از فعالیت های کسب و کار و جریان های اطلاعاتی مورد نیاز برای تکمیل یک فرآیند را به تصویر می کشد.

استاندارد BPMN 2.0 چهار نوع عنصر را برای نمودارهای فرآیند کسب و کار به تصویر می کشد ...

رویکرد مبتنی بر مدل مرجع در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/3/2
رویکرد مبتنی بر مدل مرجع در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

در رویکردﻫای مبتنی بر مدﻝ مرجع، یک معماری ﻓرﺁیند کسب وکار موجود (مدﻝ مرجع) برای طراحی یک معماری ﻓرﺁیند کسب و کار ﺟدید مجدداً استفاده می شود.

ممکن است ﺧﻮد مدﻝ مرجع با استفاده از یکی از این رویکردﻫا ﺗﻮسعه یابد. درواقع در این مستند ﺛابت شدﻩ است که اکثر رویکردﻫای مبتنی بر مـدﻝ مرجع از نظر ﻋﻤلکردی سازمان یاﻓﺘه اند ...

رویکرد تابع گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/30
رویکرد تابع گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

در این مقاله قصد بررسی و شرح رویکرد تابع گرا را از میان رویکردهای معماری فرآیند کسب و کار داریم.

در رویکرد تابع گرا، سلسله مراﺗبی از ﺗﻮابع طراحی شدﻩ است که نشان دﻫندﻩ ﺗﺠزیه ﺗﻮابع کسب و کار به ﺗﻮابع کسب و کار ﺟزئی ﺗر و اطﻼﻋاﺕ بیش تر است ...

رویکرد شی گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/26
رویکرد شی گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

مفهوﻡ معماری ﻓرﺁیند کسب و کار ﻋبارت است از: مـرور کلـی سازمان یافته ﻓرﺁیندﻫایی که در باﻓت سازمانی وﺟﻮد دارد. درﺣالی که معماری ﻓرﺁیند کسب و کار بـرای کمک به مدﻝ سازان ﺟهت دستیابی به مجموعه های یکپارچه از مدﻝﻫای ﻓرﺁینـد بـه کـار ﮔرﻓﺘـه می شود، این مسئله ﻫﻤﭽنان وﺟﻮد دارد که ﭼﮕﻮنه در ﻫر شرایط ﺧاﺹ ﭼنین معماری باید ایجاد شود.

در این مقاله قصد بررسی و شرح رویکرد شی گرا را از میان رویکردهای معماری فرآیند کسب و کار داریم.

رویکرد عمل گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/23
رویکرد عمل گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

معماری ﻓرﺁیند کسب و کار، به عنوان یک نمای کلی از مجموعه هایی از ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار تعریف می شود که روابط متقابل ﺁنﻫا را نشان می دﻫد و ممکن است با دستوراﻟﻌﻤﻞﻫایی برای تعیین روابط مختلف بین ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار ﺗﻮسعه یابد.
بر این اساس رویکردهای معماری فرآیند های کسب و کار در 5 طبقه تقسیم می شوند.
در این مطلب به شرح و معرفی رویکرد عمل محور خواهیم پرداخت ...

رویکرد هدف گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

1402/2/19
رویکرد هدف گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

معماری ﻓرﺁیند کسب و کار، به عنوان یک نمای کلی از مجموعه هایی از ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار تعریف می شود که روابط متقابل ﺁنﻫا را نشان می دﻫد و ممکن است با دستوراﻟﻌﻤﻞﻫایی بـــرای تعیین روابط مختلف بین ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار ﺗﻮسعه یابد. داشتن معماری ﻓرﺁیند کسب و کار مناسب، راهنمایی برای مدﻝسازی واقعی ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار را ﻓراﻫم می کند.

بر این اساس رویکردهای معماری فرآیند های کسب و کار در 5 طبقه تقسیم می شوند ...

تفاوت نرم افزار BPMS با اتوماسیون اداری چیست؟

1402/2/16
تفاوت نرم افزار BPMS با اتوماسیون اداری چیست؟

بدون شک سازمان های زیادی هستند که با نرم افزارهای اتوماسیون اداری کار می کنند. همچنین سازمان هایی هم هستند که از اتوماسیون اداری در کنار نرم افزار BPMS استفاده می کنند.
اما سوال این جاست که این دو نرم افزار تا چه حدی می توانند به جای یکدیگر و یا در کنار هم استفاده شوند؟

چرا نرم افزار BPMS خریداری شده، در سازمان شما به درستی اجرا نمی شود؟

1402/2/5
چرا نرم افزار BPMS خریداری شده، در سازمان شما به درستی اجرا نمی شود؟

احتمالا شما هم با شرکت های زیادی مواجه شده اید که اقدام به خرید نرم افزار BPMS کرده اند، اما این نرم افزار در سازمان مربوطه به درستی اجرایی نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

یکی از دلایل کنار گذاشته شدن این گونه نرم افزارها در بسیاری از سازمان ها، مربوط به عدم توانایی سازمان در پیاده سازی فرآیندهای خود تحت آن است.

چه زمانی سازمان شما به مدیریت فرآیند کسب و کار نیاز دارد

1402/1/18
چه زمانی سازمان شما به مدیریت فرآیند کسب و کار نیاز دارد

چه زمانی سازمان شما به یک راه حل مدیریت فرآیند کسب و کار نیاز دارد؟

مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) یک رویکرد ساختاریافته برای بهبود فرآیندهایی است که سازمان ها برای انجام کار، خدمت به مشتریان خود و ایجاد ارزش تجاری از آنها استفاده می کنند. 

مدیریت فرایند کسب و کار به سازمان شما کمک می‌کند برای همه فرایندها چارجوب قابل اطمینان بسازد. با همه فرایندهای ترسیم شده، نظارت شده و بهینه شده، احتمال اشتباه خیلی کاهش می‌یابد و کارایی فرایند افزایش می‌یابد. اما آیا سازمان شما نیاز به اجرای مدیریت فرایند کسب و کار دارد؟

در ادامه مثال‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سازمان شما به سیستم مدیریت فرایند کسب و کار پویا و چابک نیاز دارد.

ما در گروه مدیریت فرآیند پارس می توانیم ضمن بررسی فرآیندها و جریان کارهای شما، امکان ساخت فرآیند در پروسس میکر را در سازمان شما فراهم آوریم.

طبقه بندی فرایندهای کسب و کار - دسته بندی فرایندها

1402/1/11
طبقه بندی فرایندهای کسب و کار - دسته بندی فرایندها

فرآیند کسب و کار چیست و طبقه بندی فرایندهای کسب و کار به چه صورت می باشد؟ در این مقاله از مدیریت فرآیند پارس ابتدا به تعریف دقیق فرآیند کسب و کار می پردازیم و سپس طبقه بندی فرآیندها را از نگاه دو متخصص حوزه مدیریت فرآیند کسب و کار von Rosing و Kirchmer بیان می کنیم.

به طور کلی، طبق نظر von Rosing و همکاران، فرآیند های کسب و کار را می‌توان به سه دسته فرآیندهای عملیاتی، فرآیندهای مدیریتی و فرآیندهای پشتیبانی تقسیم کرد. برای طبقه بندی فرآیندهای سازمان یا دسته بندی فرایندها رویکرد دیگری توسط Kirchmer نیز ارائه شده است که با رویکرد طبقه بندی فرآیندهای von Rosing کمی تفاوت دارد.

5 گام برای موفقیت در مدیریت فرآیند کسب و کار

1402/1/5
5 گام برای موفقیت در مدیریت فرآیند کسب و کار

آیا شما به مدیریت فرآیندهای کسب و کار علاقه دارید؟ با توجه به مزیت های فراوانی که مدیریت فرآیندهای کسب وکار دارد، تعجب آور نیست اگر هرکسب و کاری بخواهد در گروه BPM (Business Process Management) قرار بگیرد.

قبل از اجرای این کار، گام های موثری برای اجرا و پیاده سازی BPM وجود دارد که برای دستیابی به بیشترین خروجی باید از آنها آگاه باشید.

​​​​​​​اصطلاحات فرآیند کسب و کار یا اصطلاحات bpm

1402/1/2
​​​​​​​اصطلاحات فرآیند کسب و کار یا اصطلاحات bpm

اصطلاحات bpm چیست؟ برخی اصطلاحات فرآیند کسب و کار شامل، تعریف اتوماسیون فرآیند کسب و کار و تعریف مدیریت فرآیند کسب و کار می باشد. مفهوم مدلسازی فرآیند و بهبود فرآیند کسب و کار و نیز توسعه فرآیند کسب و کار و مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در اصطلاحات فرآیندی این مقاله آمده و به صورت کامل تعریف شده است. با مطالعه این مقاله می توانید با اصطلاحات رایج فرآیند کسب و کار آشنا شده و مفاهیم فرآیند کسب و کار را بشناسید. 

مراحل چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار - چرخه عمر bpm

1401/12/26
مراحل چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار - چرخه عمر bpm

چرخه مدیریت فرآیند کسب و کار، که به آن چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار و یا چرخه عمر مدیریت فرایندهای کسب و کار نیز گفته می شود، شامل 5 مرحله و یک ورودی به چرخه می باشد. منظور از چرخه مدیریت فرآیند کسب و کار این است که تعیین کنیم چه مراحلی در روند مدیریت فرآیند کسب و کار ما تکرار شود تا  فرآیند های عملیاتی و مدیریتی در سازمان ما در یک سیکل و چهارچوب درست قرار گیرد.

در ادامه این مقاله از سایت فرآیند کسب و کار پارس، ما قصد داریم برای هدایت کسب و کار و سازمان شما، چرخه عمر bpm یا چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار را که شامل 5 مرحله می باشد شرح دهیم و بگوییم برای عبور موفقیت آمیز در هر مرحله چه کارهایی را باید انجام دهید. لطفا ادامه مقاله را با دقت و تا انتها بخوانید.

اهمیت فرآیندهای کسب و کار چیست؟

1401/12/22
اهمیت فرآیندهای کسب و کار چیست؟

اهمیت فرآیندهای کسب و کار چیست و چرا داشتن فرآیند کسب و کار برای سازمان ها مهم است؟

هدف نهایی هر کسب و کار دستیابی به بیشترین میزان موفقیت می باشد. این موضوع چه شما صاحب یک کسب و کار کوچک، کسب و کار کوچک و متوسط SME(Small & Medium Enterprises) یا یک کسب ‌وکار تولیدی بزرگ که افراد زیادی در آن مشغول به کار هستند، صدق می‌کند.

اگر می خواهید به این هدف برسید، باید چندین مرحله را دنبال نمایید و این یک فرآیند کسب وکار است.

 

نرم افزار BPMS چیست؟

1401/12/18
نرم افزار BPMS چیست؟

منظور از نرم افزار BPMS چیست؟ 

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار یا BPMS (Business Process Management System) به سازمان ‌ها کمک می ‌کند تا فعالیت ‌ها و وظایف‌ شان را طراحی، مدل ‌سازی، اجرا، اتوماتیک یا خودکارسازی و بهبود بخشند و درنهایت به هدف سازمانی خود دست یابند. روی هم رفته، این فعالیت‌ ها و وظایف، که می ‌توان آنها را توسط افراد و تجهیزات انجام داد و معمولا شامل بخش ‌های تجاری سازمان می ‌شوند، چیزی را تشکیل می ‌دهند که به عنوان یک فرآیند کسب و کار شناخته می ‌شود. BPMS محصول فناوری می‌ باشد که از مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) پشتیبانی می ‌کند، رشته ای که هدف آن بهبود فرآیندهای کسب و کار است.

نصب حرفه ای ProcessMaker و بدون استفاده از Bitnami

1401/11/24
نصب حرفه ای ProcessMaker و بدون استفاده از Bitnami

یکی از شیوه‌های رایج نصب نرم افزار پراسس میکر (ProcessMaker)، نصب با استفاده از نرم افزار بیتنامی (Bitnami) است. نرم افزار Bitnami به همراه پراسس میکر وب سرویس آپاچی، php و MySQL را نیز نصب خواهد کرد و ارتباط همه این موارد با یکدیگر را برقرار خواهد ساخت.

اما در شرایطی که شما نیاز به نصب یک نسخه از ProcessMaker را به صورت حرفه ای و بدون استفاده از Bitnami داشته باشید، می بایست تک تک این موارد و سرویس ها را به صورت جداگانه بر سیستم خود نصب و پیاده سازی نمایید.

در این مطلب شما با مراحل و اقدامات لازم جهت نصب نسخه حرفه ای و بدون بیتنامی پراسس میکر آشنا خواهید شد ...

بازیابی بکاپ فرآیندها و دیتابیس در ProcessMaker

1401/8/7
بازیابی بکاپ فرآیندها و دیتابیس در ProcessMaker

در شرایطی که (بنا به دلایلی همچون از بین رفتن اطلاعات سرور، مشکل هارد یا ویندوز لپ تاپ و ...) مجبور به نصب مجدد نرم‌افزار پراسس میکر (ProcessMaker) می‌شوید، ممکن است بخواهید تمامی فرآیندهایی که قبلا ساخته بودید را مجددا بازیابی کنید.

این مقاله شما را در این خصوص راهنمایی خواهد کرد.

رفع خطای Access denied (403) در زمان باز کردن فایل ها در ProcessMaker

1401/8/2
رفع خطای Access denied (403) در زمان باز کردن فایل ها در ProcessMaker

فایل هایی که در نرم افزار پراسس میکر (ProcessMaker) از طریق Input Document طی اجرای فرآیند توسط کاربر در یک فرم آپلود می شوند، برای سایر اشخاصی که می خواهند در تسک های بعدی فرآیند به آن فایل ها دسترسی داشته باشند، نیاز به تعریف یک حق دسترسی (permission) دارد.

چنانچه کاربری حق دسترسی به فایل موردنظر را نداشته باشد، در صورت باز کردن آن با پیغام 403 Access denied مواجه خواهد شد.

این مقاله راهکاری جهت حل این مشکل به شما ارایه خواهد داد.

فراموشی کلمه عبور کاربر admin در ProcessMaker

1401/7/30
فراموشی کلمه عبور کاربر admin در ProcessMaker

اگر یکی از کاربران عادی در پراسس میکر (ProcessMaker) پسورد خود را فراموش کند، کاربر ادمین که دسترسی به مدیریت اطلاعات همه یوزرها دارد، می تواند پسورد جدیدی برای او ثبت کند. اما مشکل زمانی است که کاربر ادمین پسورد خود را فراموش کرده باشد.

چنانچه پسورد اکانت ادمین نرم افزار پراسس میکر خود را فراموش کرده اید، این مقاله می تواند به شما در تغییر پسورد آن کمک کند.

فعال سازی گزینه فراموشی کلمه عبور در ProcessMaker

1401/7/28
فعال سازی گزینه فراموشی کلمه عبور در ProcessMaker

در نرم افزار پراسس میکر گزینه فراموشی کلمه عبور در صفحه لاگین به صورت پیش فرض فعال نیست و لازم است تا کاربر ادمین آن را از داخل تنظیمات نرم افزار فعال نماید.

جهت فعال سازی گزینه بازیابی کلمه عبور باید در نرم افزار پراسس میکر وارد تب Admin شده و ...

پیام خطای User's account has expired در زمان لاگین به ProcessMaker

1401/7/26
پیام خطای User's account has expired در زمان لاگین به ProcessMaker

بسیاری از کاربران پس از نصب نرم افزار بیتامی (Bitnami) پراسس میکر، در اولین لاگین به نرم افزار، پیغام خطای User's account has expired را دریافت می کنند. دریافت این پیغام به معنای منقضی شدن اکانت کاربر می باشد و لازم است تا تاریخ مهلت انقضای اکانت تغییر کند.

پراسس میکر در بسیاری از نسخه های قبلی خود (که در ایران بسیار رایج هستند) تاریخ انقضای کاربر را در زمان نصب نرم افزار، ابتدای سال 2020 می گذارد. به همین دلیل بسیاری از کاربران از ابتدای سال 2020 پس از نصب نرم افزار دچار این مشکل شدند.

جهت رفع این مشکل باید ابتدا وارد محیط phpMyAdmin دیتابیس MySQL نرم افزار شوید و ...

خرید نرم افزار BPMS خارجی یا ایرانی؟

1401/2/6
خرید نرم افزار BPMS خارجی یا ایرانی؟

شاید سوالی که در بسیاری از سازمان‌ها بسیاری از مدیران و پرسنل با آن درگیر باشند، آن است که از نرم‌افزارهای مدیریت فرآیند (BPMS) خارجی استفاده کنند یا ایرانی؟

تماس فوری
تماس فوری